Lintjesregen 2001

ZUIDOOST-FRIESLAND

Heerenveen

Lid ON: H.P. van der Wal; J. Jansma; M. Hoekstra;

Ooststellingwerf

Lid ON: A. Brans, Oosterwolde; G.P. Blom, Oosterwolde; J. Vlasma, vrijwilliger Vereniging Wereldkinderen, regio Arnhem, Donkerbroek; mw. H.M.J. van Veen, Oosterwolde;

Opsterland

Lid ON: G. Dijkstra, Nij Beets; J. Bosma, Lippenhuizen; J. Overwijk, Tijnje; mw. G. Piersma-de Wagt, o.a. voorzitter van de Ouderensociëteit, Nij Beets; mw. S. van der Meulen-de Jong, Gorredijk; R. Vos, Gorredijk; T.R. Schroor, Beesterzwaag;

Skarsterlân

Ridder ON: C. van Nieuwenhoven, Joure; mw. P. Hazenberg-Boonstra, Rotstergaast; S. Kuindersma, Joure; Lid ON: H. Siebenga, Rottum; J. Koopmans, Joure; O. Herder, bestuurslid van de Vereniging In de Vrijloop, Joure; P. Wiersma, Joure; P.J.W. Fischer, Joure; T. Brinksma, Joure;

Smallingerland

Lid ON: K. Dantuma, Drachten; P. de Boer, Drachten;

Weststellingwerf

Ridder ON: J. Veenstra, Nijeholtpade; W. Luehof, Wolvega; Lid ON: K. Hoen, Wolvega; mw. G. Berger-Bosma, organiste van de Nederlandse Hervormde Kerk te Noordwolde, Wolvega; mw. G. Gorter-de Ruiter, Wolvega; P.F.H. Verkooijen, Wolvega; T.L. Koning, Wolvega.