Lintjesregen 2001

NOORD-FRIESLAND

Achtkarspelen

Ridder ON: J. Wolters, Surhuisterveen;

Ameland

Lid ON: J.D. Bakker, directeur van het Verzorgingscentrum De Stelp, Hollum; mw. A. Bakker-van Dijk, Hollum;

Boarnsterhim

Lid ON: C. Jellema, Reduzum; H. Postma, diaken/ouderling van de Nederlandse Hervormde Kerk, Dearsum;

Dantumadeel

Lid ON: mw. H. Jensma-Soetenga, Damwoude;

Dongeradeel

Ridder ON: H. Iedema, Dokkum; Lid ON: H. van der Meij, Dokkum; mw. G.T. Blom-Rehorst, Dokkum; P. van der Galiën, Dokkum; W. de Boer, Dokkum;

Het Bildt

Ridder ON: mw. G. van Dijk, Sint Annaparochie;

Kollumerland en Nieuwkruisland

Lid ON: J. van der Zee, Kollum; K. Visser, Kollum; mw. H. de Vries- Postma, vrijwilligster, Kollumerzwaag;

Leeuwarden

Ridder ON: B. Dekker, voorzitter van de Stichting FRIDO; drs.ing. M. Geersing; G.T.E. Mebius, o.a. scheidsrechter K.N.V.B., district Noord, Goutum; mw. A.W. Tolman-Jensma, Goutum; Lid ON: C.T. Attema, op grond van de totaliteit van verdiensten op defensie- en andere terreinen; mw. P. Torenstra; P. Beers;

Leeuwarderadeel

Lid ON: J. Teitsma, Stiens; mw. J. Spoelstra-Mook, Stiens; S. Lap, Oude Leije;

Littenseradiel

Lid ON: mw. A.H. Dijkstra-de Haas van Dorsser, Winsum;

Schiermonnikoog

Lid ON: J. Kooistra; mw. H.R. Pieperiet-van Bon;

Terschelling

Lid ON: G. van Leunen, Terschelling West; R.D. Doeksen, vrijwilliger station Terschelling Paal 8 bij Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij;

Tytsjerksteradiel

Ridder ON: J. Jongsma, Burgum; mw. L.T. Dijkstra-de Vries, Noardburgum; Lid ON: H. Spijkstra, Suwâld; mw. A. Hoekstra- Holwerda, Gytsjerk; mw. H.A.M. de Wolff-Meijerink, Burgum.