Juridische basis voor OV-claims gezocht

De ministers Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en Korthals (Justitie) zoeken een juridische basis waarop ze bedrijven in het openbaar vervoer aansprakelijk kunnen stellen voor de schade die de reiziger ondervindt als gevolg van vertragingen. Dit zegt een woordvoerster van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De ministers hebben hiertoe een onderzoek uit laten voeren door de juriste C.H. Sieburgh en de Leidse hoogleraar J.H. Nieuwenhuis, getiteld `Aansprakelijkheid door vertragingsschade'. De betrokken vervoers- en consumentenorganisaties hebben het rapport ontvangen en erop gereageerd. De reacties worden door de ministers bekeken en betrokken bij de opstelling van een kabinetsstandpunt.

Door de wet aan te passen hoopt Netelenbos dat de vervoerders beter op tijd gaan rijden. De consumentenorganisaties hebben hier vorig jaar al bij de minister op aangedrongen. Door het laten vervallen van een artikel uit het Burgelijk Wetboek (8:108) worden vervoerders verantwoordelijk voor zowel de transactieschade (de prijs van het kaartje) als de gevolgschade (het gemiste vliegtuig of concert door de vertraging), zo blijkt uit het rapport. Op dit moment is het nog zo dat als iemand met het openbaar vervoer reist en door vertragingen niet of te laat op zijn bestemming aankomt, de vervoerder niet verplicht is de schade die daarvan het gevolg is te vergoeden. Hij is juridisch niet aansprakelijk.

Omdat de kosten voor de spoorweg-, bus-, metro- en trambedrijven vooral door die gevolgschade flink kunnen oplopen, adviseren de juristen om de verplichting voor de vervoerder enigszins te beperken. Dat zou inhouden dat de vervoerder moet opdraaien voor de kosten van het vervoerskaartje. In geval van een stranding moet de vervoerder ook de kosten van vervangend vervoer of van een hotel, voedsel en het plegen van een telefoontje met thuis vergoeden.

De Nederlandse Spoorwegen hebben vooruitlopend op de wetswijziging al een vergoedingsregeling. Die is echter nog niet zo uitgebreid als in het rapport wordt geadviseerd. Voor enkele openbaarvervoerbedrijven zou de vergoedingsregeling bovenop de bonus/malusregeling komen, die ze al met de provincie hebben afgesproken.

    • Esther Rosenberg