IMF: prestatie van economie valt tegen

De wereldeconomie presteert dit jaar het slechtst sinds de Azië-crisis, en zal maar met 3,2 procent groeien. De Amerikaanse economie groeit met slechts 1,5 procent, Japan groeit slechts 0,6 procent. Alleen de Europese Unie laat met een groei van 2,4 procent een redelijke groei van de economische activiteit zien.

Inflatie is wereldwijd geen probleem, en het relatief lage tempo van de Europese economische groei geeft ruimte voor een verlaging van de rente door de Europese Centrale Bank (ECB).

Dit concludeert het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in zijn halfjaarlijkse World Economic Outlook, die is gepresenteerd aan de vooravond van de voorjaarsvergaderingen van IMF en de Wereldbank in Washington die zondag beginnen.

Voor volgend jaar verwacht het Fonds een snel herstel van de wereldeconomie, mede dankzij de snelle reactie van de Amerikaanse centrale banken, die de rente sinds januari met 2 procentpunten hebben verlaagd van 6,5 procent naar 4,5 procent. Chef-econoom Michael Mussa toonde zich bij de presentatie van de ramingen ,,relatief optimistisch'', en drong aan op een renteverlaging door de ECB. Die liet gisteren zijn belangrijkste rentetarief opnieuw onveranderd op 4,75 procent. Volgens Mussa is de Europese terughoudendheid lange tijd ,,prudent'' geweest, maar geven de omstandigheden nu aan dat een renteverlaging ,,wenselijk'' is. ,,Europa moet deel zijn van de oplossing, niet deel van het probleem.'' Het IMF gaat er in zijn projecties al van uit dat de rente in de eurozone dit jaar met rond een half procentpunt daalt.

Met name landen die sterke handelsbanden met de VS hebben worden dit jaar door de economische terugval in de VS geraakt. Dat zijn Canada en Mexico, en de nieuwe industrielanden in Azië. Bij die laatste groep valt de economische groei gemiddeld terug van 8,2 procent vorig jaar tot 3,8 procent dit jaar. Met uitzondering van Turkije, dat een financiële crisis doormaakt, worden landen in het Midden-Oosten, Oost-Europa, van de Russische Federatie en Afrika nauwelijks beschadigd.

Het IMF ziet risico's voor de eigen prognoses. Enerzijds blijkt uit het verleden dat een omslag ten goede zich onverwacht snel kan manifesteren, zodat de snelheid en kracht van het economisch herstel in de VS groter kunnen zijn dan nu nog voorzien. Anderzijds beschouwt het IMF de aandelenmarkten nog steeds hoog gewaardeerd, en blijft het zich zorgen maken over het forse tekort op de Amerikaanse betalingsbalans.

PROGNOSES pagina 15

    • Maarten Schinkel