Eén CAO voor havens bepleit

Er moet een raam-CAO komen voor de bedrijfstak havens. Daarin kunnen de randvoorwaarden voor apart af te sluiten bedrijfs-CAO's worden vastgelegd. Het concurrentievoordeel dat er vroeger misschien was door eigen bedrijfs-CAO's, is er niet meer. De Nederlandse havens Rotterdam, Amsterdam en Vlissingen concurreren niet meer met elkaar, maar met havens in het buitenland, en dan kan je maar beter een aantal zaken centraal regelen. Dat vindt directeur E. Janssen van de SHB Groep, de Rotterdamse vroegere havenarbeidspool in 1995 geprivatiseerd werd.