CDU wil euthanasiewet via Europa aanpakken

De christen-democratische partijen in Duitsland eisen maatregelen van de Europese Unie tegen de nieuwe euthanasiewetgeving in Nederland. Zowel CDU als CSU vindt de Nederlandse wet onaanvaardbaar.

De Beierse CSU-leider Edmund Stoiber meent dat juridische stappen tegen Nederland noodzakelijk zijn. De ,,relativering van het leven'' kan niet worden toegestaan, aldus Stoiber, minister-president van Beieren, die euthanasie ,,een breuk met de christelijke en humanistische traditie'' noemt. Hij onderzoekt of de Nederlandse euthanasiewet door het Europese Hof van Justitie kan worden getoetst. Hij vraagt zich af of actieve euthanasie, in Duitsland `Sterbehilfe' genoemd, niet in strijd is met het Europese handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Het woord euthanasie is in Duitsland taboe omdat het herinnert aan de ontsporingen tijdens het nazi-regime, toen Hitler in een euthanasieprogramma tienduizenden `improductieve', `asociale' geestelijk gehandicapten, zieken en bejaarden liet vermoorden.

Het recente besluit van het Nederlandse parlement om onder bepaalde omstandigheden actieve euthanasie toe te staan, is in Duitsland op groot verzet van politieke partijen en kerken gestuit. Uit opiniepeilingen blijkt echter dat zeventig procent van de Duitse bevolking positief oordeelt over de Nederlandse wet. In de media is een hevig debat ontbrand tussen voor- en tegenstanders van de Nederlandse euthanasiewetgeving.

Vooral de Duitse kerken, christen-democraten en de Groenen, hebben het Nederlandse euthanasiemodel scherp veroordeeld. Als de deelname van de rechts-populistische FPÖ van Jörg Haider in de Oostenrijkse regering al tot sancties tegen Oostenrijk heeft geleid, zei de uit het aartsconservatieve Fulda afkomstige CDU'er Hohmann gisteren in Die Welt, dan is het ,,niet eerbiedigen van Europese grondrechten'' helemaal een reden voor gemeenschappelijk optreden van de Europese partners. Hij wierp Nederland voor de voeten ,,onder de dekmantel van liberalisme'' een wet te hebben aangenomen, die werkt ,,als een kopie uit de tijd van nationaal-socialistische onmenselijkheid''. Nederland zou zich daarmee buiten de Europese waarden plaatsen.