Afspraken over uitkeringen inzet conflict Marokko

Nederland heeft het verdrag dat vorig jaar met Marokko is gesloten over uitkeringen aan Nederlandse Marokkanen, tot inzet gemaakt van het conflict met de Marokkaanse regering.

Dat blijkt uit de antwoorden van staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) op vragen van Kamerleden van alle grote partijen. Deze vragen werden gisteren gesteld omdat een debat over de diplomatieke rel op de laatste dag voor het Kamerreces niet door kon gaan omdat Hoogervorst aanwezig moest zijn bij het debat over Enschede.

De Marokkaanse regering verhinderde onlangs een Nederlands onderzoek naar bijstandsfraude. Nederlandse ambtenaren werd eind maart plotseling inzage geweigerd in het Marokkaanse kadaster. Vanaf oktober hadden zij wel gewoon kunnen onderzoeken of bijstandsgerechtigden onroerend goed bezitten in Marokko. Na de weigering van Marokko zegde staatssecretaris Verstand (Sociale Zaken) een bezoek af. Er wordt nu met Marokko diplomatiek overleg gevoerd.

Hoogervorst schrijft aan de Kamer: ,,Belemmeringen in de handhaving van een bepaalde uitkering kan de geloofwaardigheid van het totaal aan handhavingsafspraken aantasten.'' Hij doelt hiermee op het verdrag dat Nederland vorig jaar met Marokko heeft gesloten in het kader van de Wet Beperking Exporteerbare Uitkeringen.

Daarin zijn afspraken gemaakt over de controle op onder meer WAO, AOW en kinderbijslag voor Marokkanen die zijn teruggegaan naar hun geboorteland of die daar kinderen hebben wonen. De bijstand maakt geen onderdeel uit van het verdrag, dat nog niet is geratificeerd door het parlement. Als het verdrag wordt opgezegd, dan wordt na een overgangstermijn vanaf 2003 geen enkele uitkering meer naar Marokko `geëxporteerd'.

Dat Nederland gedreigd zou hebben de kinderbijslag aan circa 14.000 Marokkanen op korte termijn stop te zetten, wil Hoogervorst ,,in het belang van een bevredigende oplossing voor alle partijen'' niet bevestigen.

GroenLinks en PvdA waren hier fel tegen. Hoogervorst schrijft wel dat kinderbijslag niet binnen twee weken, zolang de Kamer met reces is, kan worden stopgezet. Kinderbijslag wordt per kwartaal uitbetaald.