Website oorlogskunst geopend

Tijdens de presentatie van het advies van de Commissie Ekkart wordt vanmiddag ook de nieuwe website Herkomst Gezocht, Kunst en Tweede Wereldoorlog geopend.

De website Herkomst Gezocht, Kunst en Tweede Wereldoorlog bevat informatie over de oorlogsgeschiedenis van kunstvoorwerpen uit de zogeheten NK-collectie van het rijk. De letters NK verwijzen naar de Stichting Nederlands Kunstbezit die na de oorlog de recuperatie van kunst uit Duitsland regelde en ook de teruggave aan de eigenaren.

Het gaat om kunstvoorwerpen die de Duitsers in de oorlog van Nederlanders hadden geroofd of gekocht. Als zich na de oorlog geen eigenaren meldden, of als de aanspraken niet overtuigend waren, vervielen de kunstwerken aan de Nederlandse staat. Dat gold ook voor alle gerecupereerde kunst die tijdens de oorlog vrijwillig aan de Duitsers was verkocht.

Op dit moment is in de database van de website informatie te vinden over 700 schilderijen, 350 meubelstukken en 40 andere voorwerpen uit de NK-collectie. Dit is ongeveer een kwart van de hele collectie van 4217 kunstvoorwerpen. Van het overige deel is de herkomst nog niet onderzocht.

Aan het eind van dit jaar zal de derde rapportage verschijnen, waarin opnieuw de oorlogsgeschiedenis van een aantal kunstvoorwerpen wordt gepubliceerd. Deze voorwerpen zullen tegelijk met die publicatie ook in de database worden opgenomen. Het hele onderzoek moet eind 2002 zijn afgerond en pas dan is de database compleet.

Behalve informatie over de oorlogskunst bevat de database ook afbeeldingen van alle op hun herkomst onderzochte voorwerpen uit de NK-collectie. Deze afbeeldingen ontbreken in de rapportages.

De complete tekst van de tot nu toe verschenen rapportages kan van de website worden gedownload, er wordt uitleg gegeven over de gevolgde onderzoeksmethode van het Bureau Herkomst Gezocht en onder het hoofdje Collecties wordt de geschiedenis uit de doeken gedaan van een aantal belangrijke kunstcollecties die tijdens de oorlog naar Duitsland werden gevoerd, zoals de Koenigs- en Gutmann-collectie.

De website, die een Nederlandse en een Engelse versie heeft, bevat verder een lijst met links naar ministeries, bibliotheken, archieven en musea en naar vergelijkbare buitenlandse sites zoals de Duitse Lost Art-site en de Franse Musées Nationaux Récupération.

Via de nieuwe website kunnen geen claims worden ingediend. Wel zijn er, voor wie meent aanspraak te kunnen maken op kunstvoorwerpen uit de NK-collectie, verwijzingen opgenomen naar het ministerie van OCenW waar de verzoeken tot teruggave worden behandeld.

www.herkomstgezocht.nl of: www.originsunknown.org

    • Lien Heyting