Tweede-Kamerlid permanent bewaakt

Het Tweede-Kamerlid Albayrak (PvdA) wordt permanent bewaakt. Aanleiding vormen dreigementen aan haar adres. Zelf wil ze geen commentaar geven. Zij heeft haar werkzaamheden overigens niet beperkt. Albayrak staat al enige tijd onder zware kritiek van in Nederland levende Koerden. Als woordvoerder van de PvdA verdedigt het Kamerlid het standpunt dat Koerdische asielzoekers uit Irak teruggestuurd moeten worden, omdat Noord-Irak inmiddels als veilig gebied zou gelden.

Koerdische demonstranten keerden zich vorige maand bij de Tweede Kamer scherp tegen deze stellingname. Bij het aanbieden van een petitie ontstonden ongeregeldheden, waarbij demonstranten het Tweede-Kamergebouw met stenen bekogelden en later in de omgeving van de Kamer vernielingen aanrichtten.

Albayrak is afkomstig uit Turkije, waar veel Koerden wonen. Zelf verklaarde zij vorige maand in de Volkskrant dat haar afkomst geen enkele rol speelt bij haar standpunt. ,,Ik realiseerde me aanvankelijk zelfs helemaal niet dat Noord-Irak een Koerdisch gebied is'', zo zei ze.

De leden van de Kamercommissie die de georganiseerde criminaliteit onderzocht, de zogeheten commissie-Van Traa, genoten geruime tijd veiligheidsbescherming. Het voormalige Kamerlid Kalsbeek (PvdA), de huidige staatssecretaris van justitie, die met een commissie onderzoek deed naar witwaspraktijken bij drugstranpsorten, vroeg zelf politiebescherming aan.