Studiebeurzen ook geldig in het buitenland

Minister Hermans (Onderwijs) wil ook studenten die in het buitenland een studie willen volgen, een volwaardige studiebeurs geven. Dat zal hij morgen voorstellen in de ministerraad.

Bronnen rond de minister bevestigen dit. Als het aan Hermans ligt, hoeven studenten zich niet eerst aan een Nederlandse universiteit of hogeschool in te schrijven om ook studiefinanciering in het buitenland te krijgen. Hermans wil met de maatregel het internationale studeren bevorderen.

Bij goedkeuring door de ministerraad moet de Tweede Kamer zich nog uitspreken over Hermans' voorstel. Daarom wordt er rekening mee gehouden dat de maatregel op zijn vroegst in augustus 2003 kan ingaan.

De VVD-minister is groot voorstander van een meer `internationale' en `vraaggestuurde' opzet van het Nederlandse hoger onderwijs. Vanaf 2003 wordt daarom de internationale bachelor/masterstructuur ingevoerd, ten koste van de titel doctorandus. Deze structuurwijziging moet het Nederlandse studenten makkelijker maken de aansluiting in het buitenland te vinden. Ook zijn de eerste proeven gestart met `vouchers', tegoedbonnen waarmee studenten onderwijs kunnen `kopen' in verschillende onderwijsinstellingen.

Bovendien wil minister Hermans de Nederlandse onderwijsmarkt doorzichtiger maken voor buitenlandse studenten. Hij wil daartoe een basiskeurmerk invoeren voor universiteiten en hogescholen. Dit naar Angelsaksisch voorbeeld, waar opleidingen het predikaat `commandable' moeten verdienen om diploma's te mogen uitreiken. Ook denkt de minister na over een internationale `ranglijst' voor topuniversiteiten en -hogescholen.