`Slachtoffers Enschede vergoeden'

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer is vanmorgen de confrontatie aangegaan met het kabinet over een schadevergoeding voor slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede.

Dit bleek bij de voortzetting van het debat over het rapport van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp. Onder aanvoering van de PvdA wil een meerderheid van de Kamer na de materiële schade ook letsel- en psychische schade vergoed zien. Het kabinet voelt daar evenwel niets voor, zo heeft minister De Vries (Binnenlandse Zaken) gisteren nog laten weten. Later vanmiddag zou blijken of het kabinet op dit punt bijdraait.

Vanmorgen bleek ook dat de Tweede Kamer er niet op uit is om een of meer bewindslieden naar huis te sturen. ,,Ik heb onvoldoende argumenten om het vertrouwen op te zeggen'', aldus ScheltemaDe Nie (D66). PvdA-woordvoerder Wagenaar zei te redeneren ,,vanuit het perspectief van de burger''. Die is er volgens haar alleen maar bij gebaat dat ,,Nederland veiliger wordt''.

Minister De Grave (Defensie) moest gisteren ingaan op de volgens de commissie-Oosting treurige rol die het milieubureau van Defensie had gespeeld in de aanloop tot de ramp. De Grave gaf toe dat hij tot de explosies op 13 mei vorig jaar nog nooit van het bureau Advisering Milieuvergunningen (AMV) gehoord. ,,Ik kende het bureautje niet eens'' .

Het bureautje leidde volgens de bewindsman ,,een volstrekt marginaal bestaan'' binnen het departement, maar had wel als enige tot taak gemeenten te adviseren over het wel of niet verlenen van vergunningen voor de opslag van vuurwerk. Niemand sloeg alarm over het onvoldoende functioneren. Dat verklaart waarom er nooit is ingegrepen.

Minister Pronk (VROM) wees er gisteren op dat ook op zijn ministerie de uitvoering van het veiligheidsbeleid al niet goed ging voordat hij in 1998 aantrad. Hij zei verder dat hij al voor de ramp vele maatregelen in gang had gezet om de veiligheidssituatie rond het gebruik van vuurwerk te verbeteren. Volgens hem is er veel vooruitgang geboekt.

Ook minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) zei dat haar voorgangers geen hoge pet op hadden van veiligheidsbeleid. Wel zei zij voluit verantwoordelijk te zijn voor het beleid van haar én haar voorgangers. ,,Maar ik benadruk nogmaals dat veiligheid voor mij een zeer grote prioriteit heeft.'' Tijdens een top van de Verenigde Naties in juni in Genève wil zij internationale afspraken maken over vuurwerktransport. De Kamer zet vandaag het debat voort.