Ruimere aanklacht Enschede

De Almelose rechtbank heeft vanmorgen ingestemd met de uitbreiding van de aanklacht tegen de eigenaren Bakker en Pater van vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks in Enschede. Beide directeuren werden lange tijd alleen verdacht van overtreding van de milieuregels op hun bedrijf. Hierop staat een maximale gevangenisstraf van zes jaar. Vorige week maakte justitie bekend de tenlastelegging te willen uitbreiden met `brand door schuld'. Daarop staat een maximale gevangenisstraf van één jaar en een geldboete. Bakker en Pater worden daarmee direct verantwoordelijk gehouden voor de dood van 22 slachtoffers. Advocaat G. Meijers van Fireworks-eigenaar Pater maakte formeel bezwaar tegen de uitbreiding. De Almelose rechtbank behandelt dit bezwaar op 31 mei.

Meijers en zijn collega J. Plasman hekelden eerder vanmorgen tijdens de regiezitting, waarin afspraken worden gemaakt over de vervolging, de beslissing van het openbaar ministerie om af te zien van vervolging van de overheid. ,,Het openbaar ministerie hecht blijkbaar meer waarde aan een veroordeling dan aan waarheidsvinding'', zei Plasman. Justitie ziet af van vervolging van de overheid en van individuele ambtenaren op grond van een uitspraak van de Hoge Raad, het zogenoemde Pikmeer-2 arrest. Deze uitspraak staat volgens het OM vervolging van lagere overheden in de weg als het gaat om het verrichten van exclusieve taken. Volgens advocaat G.Meijers is het verlenen van vergunningen geen exclusieve taak en was vervolging wel mogelijk.

,,Een strafproces tegen twee personen is niet het geschikte forum om een ramp van nationale omvang te onderzoeken'', aldus Plasman. Tijdens de zitting van vandaag is niet inhoudelijk ingegaan op de verdenkingen. Dat gebeurt naar verwachting pas na de zomer. De verdediging heeft verzocht om enkele tientallen betrokkenen als getuige te horen, onder wie burgemeester J. Mans van Enschede en oud-eigenaar H. Smallenbroek van S.E. Fireworks.