Pil van Drion 5

Margo Trappenburg staat voor een raadsel (NRC Handelsblad, 20 april). Zij heeft moeite met het verschil tussen enerzijds wensen op het terrein van voortplanting en gezinsvorming, en anderzijds wensen op het terrein van beëindiging van het eigen leven wanneer dat naar eigen oordeel ondraaglijk geworden is. In het eerste geval gaat het om het leven van een ander en in het tweede geval om het eigen leven. In het eerste geval gaat het om het scheppen, doen ontstaan van nieuw leven.

In het tweede geval gaat het om bestaand leven, leven van mijzelf. Leven waarom ik niet gevraagd heb, maar dat ik wel heb gekregen en waarvoor ik mij verantwoordelijk voel. Ik ben de enige die kan beslissen over voortzetting of beëindiging van mijn leven. Die beslissing heb ik genomen. Mijn naasten zijn daarbij betrokken.

Ik ben een oude man. Ik heb menswaardig geleefd en wil menswaardig sterven, vóór mijn menselijke, met name mijn geestelijke functies uitgevallen zijn en de contacten met mijn naasten verloren zijn gegaan.

Als ik een `pil van Drion' in huis heb, dan geeft mij dat rust en zekerheid en daardoor levensmoed en levensvreugde. Mocht ik ooit besluiten die pil te gebruiken, dan zal ik waardig afscheid nemen van mijn naasten – daar hebben ook zij recht op.

    • G. Kooy