Pil van Drion 2

In haar argumentatie knoopt mevrouw Borst aan bij negatieve sentimenten van mensen die zij tegenkomt: levensmoeheid en ernstige verveling. Er is bij deze mensen sprake van zwaar nihilistisch lijden. De zin van het leven wordt in de doelgroep die haar voor ogen staat niet meer ervaren. Met haar ideeën geeft de bewindsvrouw echter voeding aan ál de nihilistische sentimenten die in de samenleving rondwaren.

De gevolgen voor het publieke domein zullen niet uitblijven. De bodem van de innerlijke leegte, een typisch Westers symptoom waar ook veel jongeren geen raad mee weten, is een kweekplaats voor frustratie, verbittering, agressie, geweld, fundamentalisme, exclusief denken, etc. Op de publieke moraal zal de invoering van zo'n wet een destructieve uitwerking hebben. Met haar opmerkingen speelt mevrouw Borst één bepaalde nihilistische levensopvatting in de kaart. Een uitweg biedt zij niet, behalve die van de pil. Zij zou er goed aan doen eens kennis te nemen van levensbeschouwingen die op een andere dan de moderne Westerse wijze over leegte spreken.

    • Dr.J.W. Kirpestein