Mond-en klauwzeer

Koos van Zomeren maakt een denkfout in de laatste zin van zijn artikel (NRC Handelsblad, 17 april). Deze zou moeten luiden: Bij alle onzekerheden staat één ding vast: de intensieve veehouderij (ook voor andere dichtbevolkte gebieden in de wereld) zullen we als gevolg van onze welvarende levensstijl moeten blijven accepteren. Dankzij deze weelde kunnen we ons blijven permitteren te discussiëren over de (vermeende) kwaliteit van onze huidige voedsel- (incl. dierlijke) producten. Ook de rest van de wereld wil graag welvarend worden.

Inzake de toekomst van de (Nederlandse) landbouw mis ik in de discussies een onderscheid tussen de `grondgebonden landbouw' en de `landloze landbouw'. De laatste stel ik gelijk aan intensieve vee(vis)teelt. De grondgebonden landbouw, met name de melkveehouderij (2/3) en akkerbouw (1/3), bestrijken ongeveer 50 procent van ons nationale oppervlak en met name de melkveehouderij slaagt erin een gesloten kringloop te realiseren.

De `landloze' teelten van dieren kunnen (economisch) bestaan onder meer dankzij het wereldwijd beschikbaar zijn van bij- en afvalproducten van de consumptie en/of verwerking van plantaardige landbouwproducten. De gehele mengvoederindustrie – wereldwijd gesleep van plantaardige materialen – is hierop gebaseerd en heeft dan ook de `landloze landbouw' financieel in zijn greep.

Aangezien dit soort landbouw zelf geen gesloten systeem (meer) kan creëren en moet afzetten naar de rest van de EU, zit men met de mestoverschotten. Om deze een beetje redelijk kwijt te kunnen raken heeft men de `landgebonden landbouw' (meestal de akkerbouw) hard nodig. Het is daarom helemaal geen gek idee om op de Maasvlakte een varkens- en kalveren-/kippen-flat neer te zetten. De aanvoer van goedkope voedercomponenten, via de haven van Rotterdam is dan gewaarborgd en de mest (meer dan 90 procent water) kan dan naar zee worden afgevoerd.

Ter plekke een mengvoederindustrie, alsmede slachterijen en vleesverwerkingsbedrijven en we hebben een geïntegreerde en controleerbare ketenbenadering of, zo men wil, agro-industrie.

    • Ir. J.C.F. Rynja