Gouden handdruk directeur

De algemeen directeur van Arbeidsvoorziening krijgt een afvloeiingsregeling ter waarde van anderhalf miljoen gulden als hij in juni dit jaar aftreedt wegens ontmanteling van Arbeidsvoorziening. Deze vloeit voort uit de nieuwe uitvoering van de sociale zekerheid.

Dat blijkt uit een arbeidsovereenkomst tussen Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening en de directeur, die bezit is van deze krant. Het salaris van de directeur, inclusief toeslagen van drie ton per jaar, wordt doorbetaald totdat hij – over vijf jaar – 61 wordt. De directeur bekleedde zijn functie sinds 1 januari 2000, daarvoor was hij twee jaar plaatsvervangend directeur van Arbeidsvoorziening. Hij was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar. Met de huidige plaatsvervangend directeur is een soortgelijke regeling getroffen. De twee zijn verplicht het salaris terug te betalen als ze een andere baan vinden.

Een soortgelijke exitregeling werd getroffen met een voormalig directeur van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid (SFB). Staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) liet weten daar ,,niet gelukkig'' mee te zijn maar er niets tegen te kunnen doen. Minister Vermeend (Sociale Zaken) is door een anonieme bron over de regeling bij Arbeidsvoorziening ingelicht, zo liet hij gisteren na een debat over Arbeidsvoorziening weten. Het zou gaan om ,,enkele leden van het management''. De minister zegt hiervan geschrokken te zijn, en heeft Arbeidsvoorziening gevraagd om inzage in de getroffen regelingen.

De afgelopen jaren had Arbeidsvoorziening veel organisatorische en financiële problemen. Zo is de subsidieregeling van het Europees Sociaal Fonds (ESF) niet goed uitgevoerd. De Algemene Rekenkamer rapporteerde vorige maand dat de minister geen zicht heeft op de efficiëntie bij Arbeidsvoorziening. De problemen die de Commissie Van Dijk in 1995 had geconstateerd, waren niet verholpen, aldus de Rekenkamer. Minister Vermeend onderschreef deze conclusie en gaf daarmee kritiek op zijn voorgangers bij Sociale Zaken, Klaas de Vries en Ad Melkert.

Twee regionale bestuursvoorzitters van Arbeidsvoorziening hebben nog een conflict met Arbeidsvoorziening. Zij vinden dat ze recht hebben op een schadeloosstelling.

Vermeend zei na afloop van het debat gisteren dat hij zelf niet verantwoordelijk is voor de afvloeiingsregelingen. ,,Dat is een zaak van de werkgever en werknemer, dus van het Centraal Bestuur''. Over de afwikkeling van Arbeidsvoorziening heeft Vermeend met minister Zalm (Financiën) afgesproken dat er een `staartpost' op de Rijksbegroting komt. De tegenvallers die uit Arbeidsvoorziening voortvloeien kunnen boven een miljard gulden uitkomen, zo berekende het Kamerlid Verburg (CDA). Vermeend wilde hier niet op ingaan.

    • Mariël Croon
    • Herman Staal