Geen `burgemeester hondenpoep'

Met een eigen deelraad krijgt het centrum van Amsterdam ook een burgemeester binnenstad. Dingeman Coumou maakt de meeste kans.

Twee burgemeesters van Amsterdam geeft een hoop ellende, was een van de argumenten van de tegenstanders van een deelraad binnenstad. Maar de deelraad komt er, dus de burgemeester binnenstad ook. Dingeman Coumou (50) waarschijnlijk. Juridisch beleidsmedewerker, woont op de Keizersgracht, actief voor GroenLinks.

Hij wil natuurlijk een slag om de arm houden: GroenLinks moet in maart volgend jaar de grootste partij worden in de binnenstad en akkoord gaan met zijn kandidatuur. Die kans is groot: GroenLinks zal volgens onderzoeksbureau O+S de grootste worden en Coumou is met afstand de meest aangewezen kandidaat.

Wordt u de concurrent van Job Cohen?

,,Nee, absoluut niet. Er zullen vast af en toe conflicten zijn, maar de verhoudingen liggen duidelijk vast. De centrale stad voert de regie, het stadsdeel is er voor de lokale invulling.''

U wordt dus burgemeester hondenpoep en stoeptegels?

,,Haha, daar ben ik het ook niet mee eens. Het stadsdeel heeft een belangrijke taak: partijen bij elkaar brengen, goede contacten hebben met bewoners en ondernemers, wisselwerking met de centrale stad. Neem de Palmgracht. Daar moet een garage komen, maar de bewoners zijn tegen, omdat ze een speelplaats willen behouden. Die belangenafweging maakt de deelraad.''

De binnenstad van Amsterdam: museum of metropool?

,,Géén museum, het moet bruisend blijven. We moeten echt iets doen aan de diversiteit. Je ziet een ontwikkeling naar een monocultuur. Mensen met minder geld en kleine bedrijven verdwijnen uit het centrum. Het dreigt eenzijdig te worden, terwijl de binnenstad de kraamkamer van nieuwe groepen moet zijn.''

Een groenteboer die de huur niet kan betalen. Wat kan je daar als stadsdeel nou aan doen?

,,Dat is inderdaad heel lastig. We moeten beschermen wat er nu is. Of de diversiteit verhogen door het bestemmingsplan aan te passen. En met de uitgifte van vergunningen kan je ook sturen. Neem die Pathé-bioscoop bij De Munt. Dat trekt weer een massa-publiek van buiten. Had dat nou niet anders gekund?''

De horeca vreest juist daarom zo'n stadsdeel: die gaan lastig doen over vergunningen.

,,Daar hebben ze geen gelijk in. We gaan heus de horeca niet inperken. Maar ze moeten zich wel aan de regels houden. En ja, soms worden er ten onrechte vergunningen uitgegeven. De deelraad moet optreden tegen excessen.

Kermis op de Dam?

,,Ik weet niet wie daarover gaat. Ik denk dat je de kermis moet handhaven, maar tegelijk tegemoet kan komen aan de klachten van bewoners. Is er iets aan het lawaai te doen? Daar is een deelraad beter in dan de centrale stad.''

Het Damrak, de entree tot de stad, is een zooitje. Iets voor de deelraad?

,,Zeker! We moeten samen met de ondernemers een plan maken om het Damrak te veranderen. Geen vergunningen meer voor uithangborden, optreden tegen reclameborden die illegaal zijn opgehangen.''

De meeste stemmers zijn tegen een deelraad. Bent u tevreden?

,,Het is jammer dat de opkomst zo gering is. Maar de tegenstanders hebben hun kans gehad. De rest vindt het kennelijk wel best.''

U bent een soort George Bush van de Amsterdamse binnenstad. Met een minderheid gekozen.

,,Haha, ik ben niet gekozen. Maar als u bedoelt dat de opkomst in de Verenigde Staten ook heel laag is, dan klopt het.''

Willen de bewoners wel een deelraad?

,,In andere deelraden was er ook scepsis. Die is verdwenen.''

    • Yasha Lange