Europese talen

In NRC Handelsblad van 14 april werd de indruk gewekt dat ik alleen Engels spreek in het Europees Parlement. Dit is niet juist, tijdens de plenaire debatten spreek ik altijd Nederlands omdat ik Nederlandse kiezers vertegenwoordig.

Tijdens persconferenties probeer ik echter zoveel mogelijk de vraag in de taal van de vraagsteller te beantwoorden. In de fractievergaderingen maak ik altijd een bewuste afweging.

De meeste Europarlementariërs die verschillende talen beheersen, gebruiken dat in hun voordeel. Het is vaak effectiever om bijvoorbeeld Frans te spreken in debat met een Fransman. Op die manier kan een Europees politica meer steun verwerven en meer binnenhalen voor haar kiezers. Immers, van de 626 leden in het EP zijn slechts 31 in Nederland gekozen. Het is van het grootste belang voor de democratie dat het Nederlands behouden blijft als officiële Europese taal. Tegelijkertijd moeten Nederlandse politici effectief opereren in het Europees Parlement. Het spreken van verschillende talen draagt daar in belangrijke mate aan bij.

    • Lousewies van der Laan
    • Fractievoorzitter D66 in het Europees Parlement