`Eigenbelang laten meewegen bij hulp'

Nederland moet zijn eigen belangen sterker laten meewegen in de hulp aan ontwikkelingslanden. Dit heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vanmorgen verklaard bij de presentatie van een rapport over goed bestuur in ontwikkelingslanden.

,,Het is wijs om hulp te verstrekken vanuit het eigen belang, zodat je een tweezijdig belang krijgt'', aldus I.J. Schoonenboom van de WRR. ,,Anders verandert de hulp al gauw in charitas.'' Hij doelde hierbij niet zozeer op de belangen van Nederlandse bedrijven, alswel op het bredere belang om bij voorbeeld de instroom van migranten en vluchtelingen te beperken.

Ook oefende Schoonenboom kritiek uit op de praktijk van Herfkens om de verlening van bilaterale hulp afhankelijk te maken van de keuzes die 21 vooraf geselecteerde ontwikkelingslanden maken. In plaats daarvan zou Nederland hulp moeten bieden op terreinen waarop het veel expertise bezit, waarna belangstellende landen zich bij Nederland kunnen melden.

Het WRR-rapport pleit ervoor een hogere prioriteit toe te kennen aan goed bestuur in het ontwikkelingsbeleid. Nu wordt de aanwezigheid daarvan door Herfkens vooral gehanteerd als een criterium om landen al dan niet hulp te verlenen. De WRR stelt echter dat goed bestuur van zulk wezenlijk belang is dat het ook moet worden aangemoedigd. Wel erkennen de auteurs dat er enige ontvankelijkheid voor goed bestuur moet zijn in de ontwikkelingslanden zelf. Op grond van de WRR-aanbevelingen zou de huidige lijst van 21 landen waarmee een intensieve bilaterale hulprelatie bestaat op termijn kunnen worden aangepast. De WRR wilde echter geen landen opnoemen.