Duitse `wijzen' zien niets in renteverlaging

De `vijf wijzen' in Duitsland, de groep van economische adviseurs van de regering, zien niets in een rentedaling in Europa. Verlaging van de rente is niet het recept om de economische conjunctuur aan te zwengelen, meent Jürgen Donges, voorzitter van de vijf wijzen.

Ook is er volgens hem geen reden om in pessimisme te vervallen over de tegenvallende groei. ,,Voor een rampenscenario bestaat geen aanleiding'', zei Donges vandaag in een vraaggesprek met de Duitse zakenkrant Handelsblatt.

Nu de economische groei in Amerika tegenvalt waardoor ook de conjunctuur in Europa terugvalt, stijgt de druk op de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente te verhogen. Maar Donges meent dat dit de verkeerde weg is.

De groei in Amerika berustte volgens hem in de jaren negentig op een sterke reële basis. Donges wijst daarbij op de deregulering die in de jaren tachtig is doorgevoerd en de doorbraak van de informatica. ,,Men kan verwachten dat de Amerikaanse economie elastischer op storingen reageert en de VS de terugval in de conjunctuur sneller dan vroeger weet te overwinnen'', aldus Donges.

De topeconoom uit Keulen stelt dat Europese Centrale Bank (ECB) niet verantwoordelijk is voor conjunctuurpolitiek, maar uitsluitend voor het garanderen van prijsstabiliteit. De jongste inflatiecijfers geven volgens Donges alle aanleiding tot ,,waakzaamheid''. Een stabiele inflatie is derhalve niet gebaat bij een verlaging van de rente op dit moment.

Ook is een expansievere geldpolitiek niet het passende instrument om de nalatige deregulering in Europa te compenseren. De Eurolanden hebben volgens Donges nog steeds te kampen met een reeks structurele onopgeloste problemen in de economie, vooral op het gebied van de arbeidsmarkten. Hervormingen op dit terrein zijn veel belangrijker om de economie een stimulans te geven, meent Donges. Hij doelde daarbij onder andere op Duitsland waar de werkloosheid met 4 miljoen nog altijd structureel hoog is.

Gisteren maakte de Europese Commissie in Brussel bekend dat Duitsland dit jaar met een economische groei van 2,2 procent in Euro-zone van twaalf landen achteraan hobbelt. Bondskanselier Schröder (SPD) heeft lang aan de optimistische prognose van de regering vastgehouden van 2,75 procent. Maar na hevige kritiek op zijn te zonnige verwachtingen kondigde Schröder begin deze week een bijstelling aan. Morgen maakt het ministerie van Financiën bekend dat de groeiprognose wordt verlaagd van 2,75 naar 2,25 procent voor het lopende jaar.

    • Michèle de Waard