Dolende geesten

Met de reportage `Het huis met de dolende geesten' (M, 7 april) is op schokkende wijze aandacht gevraagd voor het lijden van de desbetreffende patiënten en hun ouders; voor de problemen die de omgeving van de patiënt ontmoet; de stigmatisering; de rehabilitatie en resocialisatie.

Duidelijk wordt de omvang van de schizofrenieproblematiek.

Als aanvulling op de reportage het volgende:

De naam schizofrenie, uitgevonden door een huisarts in de negentiende eeuw, is onjuist: het verhaal van de `gespleten persoonlijkheid' is gevoed door oude Hollywood-films (dr. Jekyll and mr. Hyde). De `multiple personality disorder' komt zelden voor, en heeft geen verband met de hier besproken ziekte.

Het woord schizofreen wordt in allerlei verband gebruikt; dit is pijnlijk voor de betrokkenen. Van iemand die mazelen heeft zegt men niet `hij is mazelen'.

Iemand die lijdt aan deze ziekte is minder gewelddadig dan de gemiddelde mens. Het verhaal van de `violent madman' is een mythe die door allerlei berichten in stand gehouden wordt.

De zogeheten schizofrenie is geen geestesziekte maar een hersenziekte, dat wil zeggen een neuro-chemische evenwichtsverstoring in de hersenen.

De ziekte is behandelbaar met `chemische stoffen' (medicatie) die de verkeerde werking van andere `chemische stoffen' in de hersenen zoveel mogelijk blokkeren.

Deze behandeling en de rehabilitatie en resocialisatie moeten zo vroeg mogelijk beginnen. Deze behandeling is – net als bij iedere ernstige ziekte – een fundamenteel recht.

    • A. de Jong
    • A.De Jong-Dresselhuys