DaimlerChrysler: gebruik de handrem

De kwartaalcijfers van DaimlerChrysler tonen aan hoe weinig positief de verwachtingen op de korte termijn voor dit bedrijf zijn. De autoproducent leed in het eerste kwartaal een kolossaal verlies van 3,8 miljard euro, inclusief herstructureringskosten, hoewel dat niet zo slecht was als de verwachte 4 miljard euro. Het concern verzekerde dat zijn grote herstructureringsplan, waar de toekomst van topman Jürgen Schrempp van afhangt, op schema ligt. Maar de aandelenkoers bewoog zich nauwelijks.

De aantrekkingskracht van de Daimler-aandelen, die op dit moment nog maar de helft waard zijn van wat ze waard waren vlak vóór de overname van Chrysler, is gelegen in de kans dat het herstructureringsplan vruchten afwerpt. Maar beleggers die op een snelle winst uit zijn, zullen teleurgesteld worden.

Grote kostenbesparingen en maatregelen ter rationalisering van de productie vormen uiteraard de juiste aanpak in een bedrijfstak die kampt met een enorme overcapaciteit. Toch zorgt de erfenis van het verleden ervoor dat deze strategie in de auto-industrie veel langzamer te verwezenlijken is dan bijvoorbeeld in de elektronicasector.

Vakbonden spelen nog steeds een rol. De uiteenlopende smaak van de consument heeft geleid tot een onhandelbare hoeveelheid modellen, van de kleine smart car tot aan de grote Mercedes-limousines. Het is moeilijk dat allemaal te rationaliseren. Het gevaar van een mislukking van de herstructurering is niet gering. In een andere bedrijfstak kan het verstandig zijn om er vroeg bij te zijn, maar in de buurt van Detroit doen beleggers er goed aan om wat meer voorzichtigheid te betrachten.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld

    • Antonia Feuchtwanger