Bromfiets op de weg: meer doden

In 2000 zijn 111 bromfietsers overleden door een ongeval, vijf meer dan het jaar daarvoor. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen bromfietsers daalde met 15 procent. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in samenwerking met de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV). De cijfers stroken niet met de uitkomsten van praktijkonderzoek door het ministerie voor invoering van de maatregel `bromfiets op de rijbaan'. Dat vooronderzoek voorspelde een halvering van het aantal bromfietsongevallen. De AVV, onderdeel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W), constateerde in recentelijk eigen onderzoek géén stijging van het aantal bromfietsdoden ten opzichte van 1999. In beide jaren zou het gaan om 107 doden. De dienst baseerde zich op geregistreerde politiecijfers, terwijl het CBS ook gegevens afkomstig van artsen, lijkschouwers en rechtbankdossiers in zijn onderzoek betrekt. Na samenspraak van de AVV met het CBS werd de toename alsnog vastgesteld.

Sinds `bromfiets op de rijbaan' van kracht werd, verruilen brommers binnen de bebouwde kom op enkele plaatsen het fietspad voor de autoweg. Aan de invoering gingen proeven vooraf. In de proefgebieden nam het aantal bromfietsongevallen met 50 procent af.

Woordvoerder Bert Woudenberg van verkeersveiligheidsorganisatie 3VO zegt `onaangenaam verrast' te zijn door het toegenomen aantal bromfietsdoden. Veilig Verkeer Nederland (onlangs opgegaan in 3VO) was van meet af aan groot voorstander van `bromfiets op de rijbaan'. ,,Of de toename iets te maken heeft met het falen van de maatregel, zal moeten worden onderzocht. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat het mooie weer in 2000 veel weggebruikers heeft doen grijpen naar fiets en brommer, in plaats van naar openbaar vervoer of auto. De toename van het aantal ongevallen is dan gerelateerd aan een stijging van het aantal bromfietsers.'' De ANWB, die in 1999 sceptisch stond tegenover de maatregel, meent dat de korte tijd waarin gemeenten verkeerssituaties moesten aanpassen ,,iets te maken kan hebben met het uitblijven van succes van de maatregel''.

fietsen pagina 31-33, 35

    • Aranka Klomp