Besprekingen over begroting nog in impasse

De onderhandelingen binnen de tweede paarse coalitie over de begroting voor volgend jaar verkeren in een impasse. Ingewijden rondom het kabinet spreken van een ,,enorme kloof'' tussen de financiële ruimte die minister Zalm (Financiën, VVD) biedt en de eisen die de PvdA en D66 op tafel hebben gelegd. Het kabinet hoopt morgenovereenstemming te bereiken over de Rijksbegroting 2002, maar de kans bestaat dat besluiten worden doorgeschoven naar volgende week of nog later.

Minister Zalm weigert vooralsnog méér miljarden uit te trekken voor loonsverhoging in de publieke sector, bovenop de extra uitgaven van circa zeven miljard gulden die hij in de begroting wil opnemen. De minister verzet zich met kracht tegen een eenmalige doorbreking van de `Zalmnorm', waarmee de PvdA en D66 nog circa vier miljard extra willen vrijmaken voor betere arbeidsvoorwaarden in het onderwijs en de gezondheidszorg. De PvdA en D66 menen dat de loonstijging in de publieke sector, die feitelijk veel hoger is dan in 1998 was voorzien, moet worden losgekoppeld van andere extra uitgaven. Beide coaltiepartijen spreken van een `weeffout' in het regeerakkoord, waarop minister Zalm sinds het aantreden van het kabinet al diverse malen in de Kamer is aangesproken door de fracties van de PvdA en D66.

PvdA-fractielid en financieel specialist Crone stelt dat hij ,,nu echt kwaad begint te worden op de VVD'' die zich in de begrotingsbesprekingen ,,niet alleen behoedzaam maar nu ook rigide begint op te stellen''. Hij wijst erop dat de VVD eerder in deze kabinetsperiode een aanpassing van het regeerakkoord over rekeningrijden heeft afgedwongen. Crone meent dat een vergelijkbare aanpassing nu mogelijk moet zijn om `knelpunten' in het onderwijs en de gezondheidszorg weg te nemen.

Minister Zalm zal de extra loonsverhoging in de publieke sector, losgekoppeld van andere extra uitgaven, in ieder geval niet opnemen in de voorstellen die hij morgenochtend in het kabinet wil presenteren, zo stelt zijn woordvoerder. ,,Dit vergt politiek beraad dat dan maar in de voltallige ministerraad moet worden gevoerd.''

D66-leider De Graaf noemt het ,,niet verstandig'' als Zalm de wensen van de PvdA en D66 ter zijde zou blijven schuiven. ,,Er is nu een prachtige politie-CAO afgesloten met instemming van minister Korthals (VVD, red.). Het zou niet te verdedigen zijn wanneer die ruimte niet ontstaat voor het onderwijs en de gezondheidszorg, waar de problemen nog veel groter zijn dan bij de politie.''

Tegelijk meent de D66-leider dat de PvdA de strijd om extra miljarden ,,te hard en te luid'' voert. ,,Als je er echt wilt uitkomen, moet je Zalm de ruimte geven om zelf met oplossing te komen. Een prestigestrijd tussen de PvdA en de VVD brengt de oplossing in ieder geval niet dichterbij.''

    • Egbert Kalse
    • Gijsbert van Es