Akzo staakt milieuverslag

Akzo Nobel stopt met de publicatie van een milieuverslag voor de gehele onderneming. Dat heeft een woordvoerder van het chemiebedrijf vanmorgen bevestigd. Over de milieuprestaties wil Akzo Nobel voortaan verantwoording afleggen in het reguliere jaarverslag. Voor het milieuverslag was volgens de woordvoerder onvoldoende belangstelling.

Voorzitter P. Sprengers van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) is verbaasd over de stap van Akzo Nobel. Volgens hem is er onder het groeiende aantal duurzame beleggers juist veel vraag naar publieke informatie over milieubeleid. Grote Nederlandse verzekeraars en pensioenfondsen steken steeds meer geld in deze categorie beleggingen. Akzo Nobel publiceerde in 1994 als een van de eerste in Nederand een verslag waarin een overzicht werd gegeven van de gevolgen voor het milieu van de bedrijfsvoering van de gehele onderneming.

Volgens Akzo Nobel winnen beleggers bij het bedrijf ,,af en toe'' informatie in over milieubeleid. ,,Wij beantwoorden hun vragen'', aldus de woordvoeder. ,,Het hoeft niet per se in een openbaar verslag.'' In navolging van een advies van de Sociaal Economische Raad heeft het kabinet onlangs besloten dat milieuverslaglegging op bedrijfsniveau voorlopig niet verplicht wordt. Een meederheid van de Tweede Kamer deelde de mening van het kabinet dat het te vroeg is om milieuverslagen aan strikte regels te binden. Bedrijven zouden eerst de tijd moeten krijgen om te experimenteren met verslaglegging op dit gebied.

In het jaarverslag van Akzo Nobel over het jaar 2000 is een pagina opgenomen waarin het bedrijf zijn beleid verantwoordt op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu. Over water- en energieverbruik wordt niet meer gerapporteerd.

Wel geeft Akzo cijfers over afval dat kan worden hergebruikt, emissies in de lucht en lozingen op het oppervlaktewater. Voor deze grootheden geeft Akzo Nobel geconsolideerde cijfers en niet langer gedetailleerde gegevens.

    • Michiel van Nieuwstadt