Wet als `zwaard van Damocles' boven beurs

Buitenlandse beleggers proberen de dividendbelasting te ontduiken. Euronext en Financiën dreigen hard in te grijpen. De wet moet ,,de lekkende kraan'' afsluiten.

Beursbedrijf Euronext wil maatregelen nemen tegen het zogenoemde dividendstrippen, een constructie waardoor marktpartijen zich weten te onttrekken aan het betalen van dividendbelasting. ,,Het dividendstrippen is een kwalijke zaak. Wij denken er over om waarschuwingen uit te doen naar de verschillende marktpartijen'', aldus een woordvoerder.

Ook het ministerie van Financiën wil zo snel mogelijk maatregelen. Met dat doel zal het ministerie een nieuwe wet versneld invoeren als blijkt dat marktpartijen zich schuldig blijven maken aan dividendstrippen, ondanks eerdere afspraken met de banken en het bedrijfsleven. De wet is inmiddels door de Eerste en Tweede Kamer goedgekeurd. De datum waarop de nieuwe wet van kracht wordt staat nog niet vast.

Volgens de nieuwe wet wordt de dividendbelasting alsnog verrekend als in een periode van tien dagen vóór tot 2 maanden ná dividenduitkering in een aandeel wordt gehandeld. ,,Vrij fors'', noemt het ministerie het wetsvoorstel. Een mogelijk gevolg van de wet is dat de handel in een bepaald aandeel rond dividenddagen vrijwel stil komt te liggen, erkent het ministerie. ,,De handel zou zich naar andere beurzen kunnen verplaatsen en dat is nu ook weer niet de bedoeling'', aldus een woordvoerder van Financiën. Het ministerie is daarom vorig jaar opnieuw gaan onderhandelen met het bedrijfsleven, vertegenwoordigd door de werkgeversorganisaties.

Hoe gaat het dividendstrippen in zijn werk? Over dividend, de winstuitkering die beleggers periodiek ontvangen van de onderneming waarvan zij aandelen bezitten, moet een belasting van 25 procent worden betaald. Beleggers hebben een manier gevonden om die afdracht te omzeilen, het zogenoemde dividendstrippen, waardoor de Belastingdienst miljoenen guldens per jaar misloopt. Met name buitenlandse partijen – want Nederlandse beleggers moeten in het nieuwe belastingstelsel over het totale vermogen belasting betalen en niet langer over het dividend – verkopen kort voor de datum waarop het dividend wordt uitgekeerd hun aandelen tegen een koers waarin het dividend al wel is verrekend. Maar doordat het dividend niet daadwerkelijk door de onderneming aan hen wordt uitgekeerd hoeven zij géén dividendbelasting te betalen. Het is dan wel zaak dat kort nadat de belasting is geheven en de koers weer op het oude peil terug is, de aandelen weer in handen te krijgen. Daarvan verzekeren beleggers zich door opties te nemen – het recht om aandelen te kopen.

Tussen het ministerie van Financiën, de banken en de werkgeversorganisaties bestaat sinds vorig najaar een convenant. Het ministerie zag in dat de nieuwe wet ,,niet alleen de lekkende kraan maar meteen ook andere leidingen afsluit'' en besloot in overleg met het bedrijfsleven een alternatief uit te werken, aldus de woordvoerder van Financiën. Het dividendstrippen zou in de tussentijd niet getolereerd worden, anders zou de nieuwe wet alsnog ,,per direct'' ingaan.

Het ministerie vermoedt nu dat vorige week, bij het ex-dividend gaan van aandelen ING, toch sprake is geweest van dividendstrippen en wil een onderzoek starten. ,,De wet hangt nu als het zwaard van Damocles boven de markt en de draad wordt dunner'', zegt het ministerie. Van afspraken met het bedrijfsleven is men bij Financiën niet meer onder de indruk. ,,Garanties hebben we eerder ook gehad.''

Rabo Securities, één van de tegenpartijen bij de verkoop van aandelen ING, zegt bij monde van directievoorzitter W. Beelaerts van Emmichoven, in verband met deze transactie ,,met geen enkele institutionele belegger waar ook ter wereld te hebben gehandeld''. De aanbieder van de aandelen en opties was anoniem, Rabo Securities heeft volgens de directievoorzitter slechts de transactie mogelijk gemaakt. ,,Ik heb me op een bepaald moment wel afgevraagd of dit met dividendstrippen te maken zou kunnen hebben maar die vraag heb ik naast me neergelegd omdat de tegenpartij voor mij niet te achterhalen was. Terugkijkend was het verstandiger geweest om de transactie niet te doen. Als het ministerie hier onderzoek naar wenst te doen, zie ik dat met vertrouwen tegemoet.'' ING Groep, één van de andere betrokken partijen, is een intern onderzoek gestart, dat binnen enkele dagen moet worden afgerond.

    • Ronald Rovers