Slim verweer `domme' Boonstra

Over zijn relatie met Sylvia Tóth vertelde Philips-president Cor Boonstra gisteren meer dan hem lief was. De uitweidingen passen in een juridische verdedigingslinie.

Philips-president Cor Boonstra kan zijn optreden in het tv-programma Barend & Van Dorp aanvullen met een ruiterlijk gebaar. Zonder de resultaten af te wachten van een eventueel strafrechterlijk onderzoek zou hij de winst van circa een half miljoen gulden die hij heeft gemaakt met aandelen Endemol ter beschikking kunnen stellen aan een organisatie die zich inzet voor transparantie op de financiële markten. ,,De VEB bijvoorbeeld'', aldus vanmorgen een gerenommeerde voorkennisadvocaat. ,,Maar hij zou ook beleggers kunnen vergoeden die begin maart zijn tegenpartij waren toen hij aandelen Endemol kocht. Voor zo'n oplossing is bijvoorbeeld gekozen in de zaak Content.''

Voorlopig legt Boonstra de suggestie naast zich neer. ,,Ik denk dat hij daar pas over na zal denken als de zaak gespeeld heeft'', aldus zijn woordvoerder vanmorgen. ,,Als hij nu iets doet zou dat de zaak kunnen beïnvloeden.'' Een terugstorting zou als een schuldbekentennis geïnterpreteerd kunnen worden, maar de betekenis is slechts symbolisch. Dat hij fout zat erkende Boonstra immers gisteren al volmondig: ,,Ik had het niet moeten doen.'' Toen Boonstra aan de vooravond van de fusie-aankondiging aanzat op een diner met Telefónicabaas Juan Villalonga (op uitnodiging van Endemol-commissaris Tóth) realiseerde hij zich: ,,Oh god, ik heb aandelen gekocht.''

De erkenning van een domme fout stond gisteren een slimme juridische verdediging niet in de weg. Juridisch is van belang of Boonstra een goede verklaring heeft voor het feit dat hij begin maart aandelen Endemol kocht. Boonstra gaf die verklaring gisteren door te verwijzen naar de overname van het Amerikaanse mediabedrijf Time Warner door internetaanbieder AOL en naar de beursgang van World Online. Deze gebeurtenissen maakten een overname van Endemol zijns inziens waarschijnlijk. ,,Het was een markt waarin iedereen met een pink verstand wist wat er ging gebeuren'', aldus Boonstra.

De Philips-president, die vandaag zijn afscheid viert, maakte bovendien duidelijk dat de omvang en timing van de transactie in aandelen Endemol voor hem niet ongebruikelijk was. Jaarlijks doet hij wel twintig vergelijkbare koop- en verkoopdeals. ,,Ik ben iedere dag bezig met de waardering van bedrijven'', aldus Boonstra. ,,En daarnaast heb ik ook nog een aandelenportefeuille.'' Juridisch relevante informatie vindt advocaat R. Verbunt: ,,Als vast komt te staan dat deze wetenschap vrij op de markt beschikbaar was dan is het enkele feit dat Boonstra een relatie had met de commissaris onvoldoende. Er zijn meer bewijzen nodig.'' Collega Victor Koppe: ,,Als Boonstra objectieve beweegredenen had om te kopen heeft het OM een lastige zaak.''

Verbunt herinnert zich de voorkenniszaak Weweler (fabrikant van springveren). De verdachte schoonzoon opende voor zijn transactie een bankrekening en besloot plots in aandelen te gaan handelen. ,,Boonstra laat zien dat de transactie past in een normaal belegginsgpatroon'', aldus Verbunt. Koppe trekt de vergelijking met de voorkennszaak rond Nedlloyd: ,,De beste man [verdachte] had nog nooit aandelen gekocht.''

Een anonieme voorkennisadvocaat herkent in de verdediging van Boonstra ,,een goede les van Joost Italianer'', zijn advocaat. Hij is netjes het lijstje met punten afgelopen dat de officier zou kunnen gebruiken als circumstantial evidence.'' Die verdediging kan cruciaal zijn, tenminste als het Openbaar Miniserie geen extra bewijzen heeft. STE-voorzitter A. Docters van Leeuwen speculeerde vanmorgen op een persconferentie op het bestaan van aanvullend bewijs, maar trad niet in details.

De relatie met Sylvia Tóth kwam gisteren uitgebreid aan de orde. Tussen december 1999 en mei vorig jaar stond die ,,op een laag pitje''. De eerdere ontvoering van Boonstra's vrouw compliceerde de relatie. Boonstra gaf meer details dan hem lief was, maar de uitweiding diende de juridische verdediging. In het register van de STE moeten transacties van insiders gemeld worden. Boonstra zou tot de insiders behoord hebben als hij met Endemol commissaris Tóth een gemeenschappelijke huishouding had gevoerd. ,,Het niet melden van een insidertransactie is een strafbaar feit'', aldus de anonieme voorkennisadvocaat. ,,Maar een gemeenschappelijke huishouding is nu lastig aan te tonen.''

    • Michiel van Nieuwstadt