Ruim 2 mln voor Holland Festival

De VandenEnde Foundation, het nieuwe cultuurfonds van theaterproducent Joop van den Ende en zijn vrouw Janine, wordt hoofdbegunstiger van het Holland Festival.

Jaarlijks stelt het nieuwe fonds twintig miljoen gulden beschikbaar voor de kunst. Dat werd vanochtend bij de perspresentatie van de VandenEnde Foundation in Amsterdam bekendgemaakt. Het Holland Festival ontvangt ten behoeve van marketing gedurende drie jaar een jaarlijkse bijdrage die oploopt tot ƒ 825.000, samen ruim twee miljoen gulden. De steun van Van den Ende voor het Holland Festival komt op een moment dat zowel rijk als gemeente Amsterdam terughoudend zijn met hun subsidies. De bijdrage van Van den Ende aan het festival wordt even hoog als die van Amsterdam.

Andere begunstigden zijn de AVRO voor het kunstprogramma Kwestie van smaak, dat aanstaande vrijdag voor het eerst wordt uitgezonden en voor vier jaar wordt ondersteund met acht miljoen gulden. Daarnaast krijgen het toneelgezelschap Het Toneel Speelt, Dansacademie Lucia Marthas, het Jan Vrijman Fonds voor documentaires uit ontwikkelingslanden en het Joods Historisch Museum geld. Ook financiert het fonds een onderzoek naar de maatschappelijke betekenis van populair televisiedrama.

Het jaarbudget van de VandenEnde Foundation, twintig miljoen, is afkomstig uit het persoonlijke vermogen van de familie Van den Ende. ,,Een apart fonds is onhandig, dan moet je veel te voorzichtig beleggen'', aldus Van den Ende. De twee andere grote particuliere cultuurfondsen in Nederland, het VSB Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds, besteedden vorig jaar 29,2 en 31,7 miljoen gulden aan cultuur, beide voor een groot deel aan monumentenzorg.

De nadruk van het nieuwe fonds ligt op podiumkunsten en audiovisuele media, maar andere disciplines zijn niet uitgesloten. Aanvragen kunnen worden gedaan door binnen- en buitenlandse instellingen en personen, door zowel jonge als gevestigde kunstenaars. Speciale aandacht is er voor professionele ontwikkeling van talent, cultureel ondernemerschap en cultuurparticipatie. Selectie van de aanvragen is in handen van het bestuur, dat zich laat adviseren door de staf en ook een beroep zal doen op ad hoc-adviseurs per discipline.

In het bestuur van de VandenEnde Foundation zitten naast Joop en Janine van den Ende, respectievelijk voorzitter en bestuurslid, regisseur Eddy Habbema en psychotherapeut Frank Klijberg, broer van Janine van den Ende. De directeur is Ryclef Rienstra, voormalig directeur van het Nederlands Fonds voor de Film.

Vrijdag in CS: interview met Joop van den Ende

    • Mark Duursma