Politie-CAO volgt het rapport-Van Rijn

De gisteravond afgesloten politie-CAO volgt precies de wensen die de commissie-Van Rijn enige maanden terug opstelde.

Of het nou dankzij of ondanks het rapport-Van Rijn is, daar verschillen de meningen nog over. Maar vast staat wel dat de afgelopen nacht afgesloten politie-CAO verschillende elementen bevat die de overheid als werkgever weer aantrekkelijk moet maken.

Werktijdverlenging, een dertiende maand, een fikse loonsverhoging en meer aandacht voor ziekteverzuim en ouderenbeleid. Het is alsof de onderhandelaars (de politiebonden en de werkgever, het ministerie van Binnenlandse Zaken) bij de politie-CAO continu met het rapport `De Arbeidsmarkt in de collectieve sector' op schoot hebben gezeten.

Eind februari kwam directeur-generaal Martin van Rijn van Binnenlandse Zaken met een uitgebreid rapport over de arbeidsmarktproblemen bij de rijksoverheid. Zijn concusie: onderwijs, zorg en veiligheid lopen achter bij de markt. Het is moeilijk mensen te werven en nog moeilijker mensen vast te houden. De oplossing volgens Van Rijn: de overheid zal veel geld moeten stoppen in het aantrekkelijker maken van beroepen als agent, verpleger en onderwijzer, door bijvoorbeeld de geleidelijke introductie van een dertiende maand, loonsverhogingen en betere regelingen voor zorgverlof. Van Rijn zei er wel bij dat de werknemers op hun beurt bereid moesten zijn eventueel langer te gaan werken. Immers, voor niets gaat de zon op.

De afgesloten politie-CAO voldoet aan nagenoeg alle Van Rijn-eisen. In ruil voor een geleidelijke invoering van een dertiende maand, wordt er langer doorgewerkt door diegenen die dat willen. Vooral die (vrijwillige) werktijdverlenging lijkt een trendbreuk met de lijn van de afgelopen jaren. Ten tijde van de grote werkloosheid is bij de overheid de werkweek langzaam teruggebracht van 40 uur per week via 38 uur naar de huidige 36 uur. De economische conjunctuur is echter omgeslagen, waardoor de werkloosheid is afgenomen en er zelfs een krappe arbeidsmarkt ontstaan is. De roep van werkgevers om weer langer te werken klinkt steeds luider .

Voorzitter Hans van Duyn noemt het effect van de analyse van Van Rijn op de onderhandelingen ,,nul komma nul''. ,,We zijn al vanaf november bezig, wij wilden graag een dertiende maand, de overheid wilde werktijdverlenging. Dat is allebei gelukt'', zegt hij. Volgens Van Duyn was echter duidelijk merkbaar dat de overheid ,,krap in haar onderhandelingsruimte'' zat. ,,Zij wilden per se dat we langer gingen werken, Dat maakte dat we het spel hard konden spelen.''

In navolging van de politie-CAO zouden ook in het onderwijs en de zorg dergelijke flexibele afspraken gemaakt kunnen worden over langere werktijden in ruil voor extra geld. Dat de geesten daar nog niet overal rijp voor zijn, blijkt wel uit de vastgelopen CAO-onderhandelingen in de zorg. Verplegend personeel bereidt inmiddels acties voor vanaf 7 mei, om te voorkomen dat er getornd wordt aan de verworvenheden van de 36-urige werkweek.

De overheid heeft wel een prijs moeten betalen voor de werktijdverlenging, in de vorm van een relatief hoge loonstijging. Vier procent voor dit jaar is gebruikelijk, maar eenzelfde stijging in 2002 en 2003 is aan de hoge kant, mede gezien de verwachte inflatie en de roep van het kabinet en werkgevers om loonmatiging.

NOTA VAN RIJN

www.nrc.nl/DenHaag

    • Egbert Kalse