KRANT & LEZER (6/7)

Dagblad De Limburger (oplage 164.800) groeit naar de lezer toe. De hoofdredactie wil de binding met de abonnees vergroten en de daling van de oplage beperken. ,,We proberen op allerlei manieren de lezer bij de krant te betrekken'', zegt redacteur Lei Verheggen.

Verheggen, oud-adjunct-hoofdredacteur, is sinds medio 1999 lezersredacteur. Hij is verantwoordelijk voor de ingezonden brieven en de rubriek `Lezerslijn', waarin reacties van lezers – die de laatste jaren flink zijn toegenomen – aan bod komen. Verheggen: ,,De lezer wordt mondiger, maar het heeft ook te maken met de opkomst van de email. Dat is een uitstekende manier om snel je mening te geven.''

Lezers die mondeling willen reageren kunnen de gratis `klachtenlijn' bellen. Het redactiesecretariaat verbindt ze door met de verantwoordelijk redacteur. ,,Zo verkleinen we de afstand tussen journalist en lezer. Lezers willen uitleg of een luisterend oor. Dat werkt prima. Vroeger was de redactie ongenaakbaar.'' Verheggen krijgt opmerkingen van algemene aard en behandelt ook ,,kwesties'' tussen redacteuren en lezers. Die legt hij voor aan de hoofdredactie.

De lezer moet het gevoel krijgen dat de krant zijn of haar mening waardeert. Dat is de filosofie waarin ook de rubriek `Ik vind' past. In die rubriek kunnen lezers, op vraag van de redactie, hun mening geven. Zo was er een massale respons op de vraag: als u een lintje mag uitreiken, wie krijgt het dan?'

De redactie als luisterend oor en dienstverlener. Zo is de rubriek `Wegwijs' ,,een geweldig succes'', zegt Verheggen. Lezer mogen vragen stellen en de redactie gaat op zoek naar het antwoord. Waarom is de aarde rond? Of, dichter bij huis, waarom worden de gevaarlijke bomen langs de Napoleonsbaan, de `dodenweg' tussen Venlo en Roermond, niet gekapt?

De redactie gaat ook naar de lezer toe. `Journalist-op-bestelling' heet het initiatief waarbij regioredacteuren spreekuren houden in wijken. Door bewoners aangedragen nieuwsitems komen in de krant. Verheggen: ,,Lezers waarderen deze initiatieven. Ik zie het als de democratisering van de krant.''