Kamer hekelt `lakse' overheid

De Tweede Kamer vindt dat er bij de rijksoverheid een duidelijke mentaliteitsverandering moet komen en verlangt daarvoor maatregelen. Alleen zo kan het vertrouwen van de burger in de `hoedster van de veiligheid' worden hersteld.

Alle fracties hekelden gisteren tijdens het debat over het rapport van de Commissie Vuurwerkramp de laksheid van een groot aantal departementen voorafgaand aan de explosies in Enschede een jaar geleden, waarbij 22 mensen om het leven kwamen.

De commissie, onder voorzitterschap van voormalig Nationaal Ombudsman M. Oos-

ting, heeft de rol van de betrokken overheidsinstanties geanalyseerd. De commissie legde de schuld niet bij een bepaalde partij, maar stelde wel dat de eigenaren van S.E. Fireworks een zware verantwoordelijkheid hadden.

VVD-woordvoerder Van den Doel wees daar eveneens op: ,,De ramp was niet gebeurd als de ondernemers de regels niet aan hun laars hadden gelapt.'' Daarnaast is de gemeente bij het controleren van vergunningen ernstig tekortgeschoten. Als laatste in de reeks valt de rijksoverheid wat te verwijten, zei Van den Doel. Er moet een mentaliteitsverandering komen bij zowel de overheid als de burger. En er moeten minder regels komen, die beter worden nageleefd: ,,Burgers en ondernemers moeten zich ervan bewust zijn dat, indien men de regels overtreedt, men zelf verantwoordelijk is.''

Voor zover de VVD al het falen van specifieke bewindslieden aanstipte, betrof dat vooral minister Pronk (VROM/PvdA). De PvdA-fractie daarentegen vindt de rol van minister De Grave (Defensie/VVD) ,,verwijtbaar''. Het departement en in het bijzonder het bureau milieuvergunningen opereerde volgens woordvoerster Wagenaar ,,zonder militaire precisie.'' VVD noch PvdA heeft behoefte aan nieuwe raden en bureaus om de veiligheid te bewaken, zoals het kabinet heeft aangekondigd.

Het kabinet heeft eerder in een reactie op het rapport-Oosting erkend dat ministeries laks waren met veiligheidsbeleid. Maar volgens woordvoerder Scheltema-de Nie (D66) worden hiermee de gemaakte fouten niet ,,weggepoetst''. Zij vindt dat bewindslieden zich moeten afvragen of ze na de ramp nog op hun post kunnen blijven. ,,Het kan zijn dat het vertrouwen van de samenleving zó is geschaad, dat verder gaan moeilijk, zo niet onmogelijk is.'' GroenLinks, ChristenUnie en SP delen die mening. De acht bewindslieden met wie de Kamer debatteert, zullen vandaag antwoorden.