Ingestorte toneeltoren

Het instorten van de nieuwbouw van schouwburg Het Park in Hoorn is te wijten aan grove fouten in de constructie. Dat is de voorlopige conclusie van TNO Bouw uit Delft na een eerste onderzoek. In de nacht van maandag 9 op dinsdag 10 april stortte de 26 meter hoge toneeltoren van het theater in. Volgens het onderzoek liet de constructieveiligheid van de toren behoorlijk te wensen over. Zo is onder meer een te zwakke staalsoort gebruikt, ontbraken enkele verbindingen en werd de bovenrand van de toren niet voldoende ondersteund. Een constructeur van het bouwbedrijf had vlak voor de instorting de staalconstructies nog bekeken en geconstateerd dat de doorbuigingen binnen de tolerantiegrenzen bleven. Het volledige onderzoek naar het instorten van de toneeltoren is naar verwachting eind mei klaar.