Het Nederlandse bataljon in Eritrea

Nederland was in december het eerste land dat troops on the ground had voor UNMEE, de VN-vredesmacht voor Ethiopië en Eritrea. Nederland levert ongeveer 1.100 militairen, waarvan de hoofdmoot wordt gevormd door een `versterkt' bataljon van ongeveer 800 mariniers.

Omdat Nederland zo'n belangrijke rol in de operatie speelt mag het de commandant leveren van de VN-vredesmissie: generaal-majoor der mariniers Patrick Cammaert.

UNMEE, dat in totaal uit 4.200 militairen bestaat, moet toezien op het staakt-het-vuren van afgelopen juni en het vredesakkoord dat Ethiopië en Eritrea sloten, in december van het vorig jaar.

Hoofdpunt van dit akkoord vormt het instellen van een veiligheidszone op Eritrees grondgebied, waarna een onafhankelijke demarcatiecommissie een oplossing zal proberen te vinden in het grensdispuut tussen de twee landen.

NECBAT, een Nederlands/Canadees bataljon (de Canadezen leveren ongeveer 100 man), is gelegerd in de zogenaamde `centrale sector' van Eritrea, het bergachtige gebied rondom Zalembessa. Hoewel beide partijen het nog niet eens zijn over het exacte verloop ervan, hebben zowel Eritrea als Ethiopië hun troepen teruggetrokken uit de TSZ, de temporary security zone. In juni wordt NECBAT afgelost door een Indiaas bataljon.