Gelderland geeft COT opdracht tot fraudeonderzoek

Het Crisis Onderzoek Team (COT) van de Leidse professor U. Rosenthal heeft van de provincie Gelderland opdracht gekregen om een onderzoek te doen naar belangenverstrengeling en het ontduiken van aanbestedingsregels bij de bouw van het Multifunctioneel Transport Centrum (MTC) in Valburg.

Het MTC, een 1 miljard gulden kostend overslagcentrum voor goederen van weg, water en spoor, kwam eind vorig jaar in opspraak nadat een provinciaal rapport was uitgelekt. De kritiek spitst zich toe op de rol van twee voormalige projectleiders die opdrachten zouden hebben verstrekt aan bedrijven waarbij ze zelf betrokken waren.

Vorige week publiceerde NRC Handelsblad een artikel waaruit bleek dat het Crisis Onderzoek Team Universiteit Leiden – ondanks de naam – geen onderdeel is van de Universiteit Leiden, maar een commerciële organisatie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt afgelopen twee jaar het COT een voorkeursbehandeling te hebben gegeven. Daarbij werd afgeweken van aanbestedingsregels.

Gedeputeerde Staten van Gelderland stellen zich overigens op het standpunt dat er hooguit in de beginfase van het MTC-project fouten zijn gemaakt, maar dat er ,,niet onverantwoord'' gehandeld is. Een provinciale commissie onderzoekt sinds januari de gang van zaken. De commissie heeft nu een deel van het onderzoek uitbesteed aan het COT. Dat deed onder meer onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede. Vorige week is het COT door het ministerie van Landbouw gevraagd onafhankelijk onderzoek te doen naar het optreden van het ministerie in de MKZ-crisis. Eerder trad het COT op als adviseur van Landbouw en zette het de crisisorganisatie van het ministerie op. Tweede-Kamerlid R. Poppe (SP) wijst de keuze van het COT af. ,,Brinkhorst lijkt zich te willen indekken met een schijnwetenschappelijke onderbouwing van zijn beleid. Ik plaats vraagtekens bij de onafhankelijkheid van het COT. De slager mag hier zijn eigen vlees keuren.'' Brinkhorst blijft bij zijn keuze voor het COT, zo zei hij vanochtend.