Frankrijk beperkt ontslaggolf

Elisabeth Guigou, de Franse minister van Werkgelegenheid, heeft gisteren voorstellen gedaan om massa-ontslagen tegen te gaan. De maatregelen volgen op aangekondigde ontslagen bij grote winstgevende bedrijven als Danone, Moulinex, Philips en Marks & Spencer. De minister zegt met de voorstellen, gedaan in het kader van ,,sociale modernisering'', het midden te willen houden tussen ,,ongeregulariseerd liberalisme'' en ,,direct beheer'' door de overheid. Zowel de linkse coalitie-partijen als de rechtse oppositie hebben de plannen bekritiseerd.

De minimale financiële compensatie die werkgevers voor ontslag betalen, wordt verdubbeld. In plaats van eentiende van het bruto maandsalaris per arbeidsjaar moeten ze nu eenvijfde gaan betalen. Veel bedrijven doen dit al en hanteren zelfs ruimere afvloeiingsregelingen. Vijftig-plussers worden extra beschermd en krijgen meer reïntegratie-rechten in de vorm van omscholing en ander werk. Tijdens de omscholing worden de werknemers minimaal zes maanden doorbetaald.

De ondernemingsraden krijgen meer invloed op de reorganisatieplannen van een bedrijf. Ze kunnen deskundigen raadplegen en tegenvoorstellen doen. De bedoeling is dat er een ,,echte dialoog'' gevoerd wordt tussen de OR en de directie voordat de plannen gepresenteerd worden. Iedere met ontslag bedreigde werknemer krijgt loopbaanbegeleiding; bedrijven met meer dan 1.000 werknemers moeten degenen die zij willen ontslaan een betaald ,,omscholingsverlof'' van een half jaar aanbieden. Bedrijven die geen nieuwe banen scheppen, moeten een contributie gaan betalen. Voor iedere ontslagen vijftigplusser moeten zij een extra contributie betalen, die zij terugkrijgen als de ontslagen werknemer binnen een half jaar weer werk vindt.

    • Pieter Kottman