Europa's zakenbanken doen het relatief goed

De situatie op Wall Street verhardt zich, maar er heeft nog geen bloedbad plaatsgevonden. Merril Lynch, Goldman Sachs en JP Morgan Chase zijn er in de moeilijke eerste drie maanden van dit jaar in geslaagd 3 miljard dollar binnen te slepen. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2000 zijn de inkomsten met 18 procent gedaald, maar vergeleken met het laatste kwartaal van vorig jaar zijn de winsten70 procent gestegen. Wat betekent dat voor de vooruitzichten van de belangrijke banken in Europa - Deutsche Bank, Credit Suisse en UBS?

In een aantal opzichten hebben de Europese banken het geluk aan hun zijde, bijvoorbeeld als het gaat om hun geografische locatie. Banken die specifiek op de VS gericht zijn, zoals Bear Stearns of Knight Trading, hebben hun winst ineen zien storten. Maar bij de grote internationale instellingen zijn de buiten de VS behaalde winsten, met name die uit Europa, op peil gebleven. Het garanderen van aandelenemissies is ook een lichtpunt. Daar staat tegenover dat het slecht gaat met de effectenmakelaardij voor particulieren en de begeleiding van fusies en overnames, maar dat zijn terreinen waarop Europa traditioneel niet sterk vertegenwoordigd is.

Toch betekent de betrekkelijke kracht van de Europese zakenbanken nog niet dat ze een veilige haven bieden. Het aandeel van de kosten als percentage van de omzet is groter geworden. Daardoor zijn de banken kwetsbaarder geworden als het tij tegenzit. De groeivertraging op de aandelenmarkten kan hen ook treffen langs de omweg van hun grote activiteiten op het gebied van bankzaken voor particulieren.

Gemiddeld is de effectieve waarde van de Europese zakenbanken ongeveer 1,2 maal de boekwaarde. Dat is een realistischer verhouding dan bij hun Amerikaanse branchegenoten, die op meer dan tweemaal de boekwaarde verhandeld worden. Maar als je de bankzaken voor particulieren in de berekeningen meeneemt, zou de koerswaarde van de Europese banken fors lager moeten liggen. In het licht van de verwachting dat de winsten van de zakenbanken dit jaar gemiddeld 20 procent zullen dalen, zijn de koersen aan de optimistische kant en is er weinig ruimte voor verrassingen.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld

    • John Paul Rathbone