Eenderde banen weg bij NedCar

Bij NedCar, sinds kort volledig eigendom van de Japanse autofabrikant Mitsubishi, wordt het personeelbestand opnieuw fors ingekrompen. Zo'n 1.600 van de 5.200 banen bij NedCar in Born worden geschrapt.

Bij Mitsubishi verdwijnen wereldwijd 9.500 banen. De Japanners hebben NedCar daarom gevraagd het personeelsbestand ,,nauwer te doen aansluiten op de economische realiteit.'' Volgens NedCar-directeur Chris Dewulf hoeft die operatie niet te leiden tot gedwongen ontslagen.

De reorganisaties en bezuinigingen die Dewulf vanuit Japan zijn opgedrongen vallen de NedCar-baas volgens eigen zeggen `netto' nog mee. NedCar beschikt over 700 krachten die op uitzendbasis werken en van wie de contracten niet worden verlengd. De rest van de uitstromers kan volgens Dewulf terecht bij de toeleveranciers van NedCar, of kunnen worden ingezet bij specifieke projecten. ,,Ons uitgangspunt is dat wij onze mensen een zo goed mogelijke toekomst bieden, maar niet noodzakelijk onder NedCar-vlag'', zegt Dewulf. ,,Dit is de grootste hindernis die we met onze sociale partners moeten nemen. Mensen willen graag de NedCar-badge blijven dragen. En dat kunnen we niet altijd garanderen.''

Behalve afslanken in personeel moet NedCar van Mitsubishi de komende jaren 15 procent bezuinigen op de inkoop bij toeleveranciers. De toeleveranciers krijgen bij NedCar een steeds belangrijker rol toebedeeld. In de autoindustrie is het steeds vaker gangbaar dat grote toeleveranciers zich vlak bij de fabriek vestigen om daarmee een optimale logistiek voor de aangeleverde onderdelen te kunnen garanderen. Voor de toeleveranciers wordt bij NedCar een zogeheten Industrial Park gebouwd, maar dat heeft door allerlei bezwaarprocedures ernstige vertraging opgelopen. ,,We houden daarom ons hart vast'', zegt vakbondsbestuurder Bert Keulen van de Unie. ,,De huidige modellen van NedCar zitten qua productie in hun eindfase en de toekomst is onzeker. Je kunt van je grote toeleveranciers in zo'n situatie niet verwachten dat zij grote investeringen gaan doen.

Dewulf ontkent echter dat de bezuinigingen effect hebben op de kwaliteit van de nieuwe Z-car, die vanaf 2004 in Born gebouwd gaat worden. De bedoeling is dat in Born vanaf 2004 een nieuwe kleine Mitsubishi wordt gebouwd naast een vierdeurs Smart, het stadsautootje van DaimlerChrysler, dat via een belang van 34 procent in Mitsubishi in feite de lakens uitdeelt bij de Japanse autofabrikant.