Economie eurozone blijft fors groeien

De economie van de eurozone blijft in 2001 en 2002 fors groeien, ondanks de huidige economische vertraging in de Verenigde Staten. Dit blijkt uit de vanmiddag gepresenteerde halfjaarlijkse prognoses van de Europese Commissie.

Voor 2001 gaat de Commissie uit van 2,8 procent groei voor de eurozone en voor 2002 van 2,9 procent, na een groei van 3,4 procent in 2000. Voor de EU als geheel zijn de cijfers hetzelfde. De voorspelling is een lichte bijstelling in vergelijking met vorige herfst, toen 3,2 procent groei voor 2001 en 3,0 procent voor 2002 werd voorspeld. De Europese Commissie is wat optimistischer dan het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat 2,4 procent groei voor de eurozone verwacht in 2001.

IMF-topman Horst Köhler zei gisteren in Washington dat de wereldeconomie zich in een cruciale fase bevindt, maar in de tweede helft van dit jaar zal herstellen van de lagere groei in de Verenigde Staten. Maar dan rekent het IMF wel op verdere renteverlagingen in de VS en Europa.

Het negatieve effect van de Amerikaanse groeivertraging blijft volgens de Europese Commissie beperkt tot 0,25 procent van het Europese bruto binnenlands product, omdat de export naar de VS slechts 3 procent van het EU-bbp uitmaakt. Zij wijst wel op het grote Amerikaanse handelsoverschot en de lage Amerikaanse besparingen, waardoor het risico van schokken op de aandelen- en wisselmarkten bestaat. Indien deze zich voordoen zal het vertrouwen dalen en zal de reactie volgens de Commissie in de EU ,,verdergaan dan een beperkte groeipauze''. Zij gaat er echter vanuit dat de groei in de VS in 2002 weer op 3 procent ligt.

De belangrijkste factor in de groei van de eurozone blijft de krachtige binnenlandse vraag. De particuliere consumptie neemt met bijna 3 procent toe door groei van reële lonen en van werkgelegenheid en door belastingverlagingen. De bruto investeringsgroei neemt een fractie af, maar blijft boven de 6 procent. Volgens de Commissie zijn de `fundamentals' goed: door grotere concurrentie, deregulering en flexibilisering van arbeidsmarkten is Europa beter in staat externe schokken te absorberen.

De Europese Commissie is ook positief over de inflatie. Dit jaar komt de inflatie met 2,2 procent nog uit boven het door de Europese Centrale Bank (ECB) aangegeven plafond van 2 procent, vooral als gevolg van gestegen importprijzen en de waardedaling van de euro. ECB-president Duisenberg noemde de huidige inflatie onlangs nog als argument om de rente niet te verlagen. De druk op de ECB om dat wel te doen nam de laatste weken toe. Volgens de Commissie komt de inflatie in 2002 uit op 1,8 procent. De werkloosheid daalt van 8,9 procent (van de beroepsbevolking) in 2000 naar 8,5 procent in 2001 en 7,9 procent in 2002.

Duitsland blijft als grootste Europese economie in 2001 met 2,2 procent groei achter, mede een gevolg van stokkende structurele hervormingen.

    • Hans Buddingh'