Winst Wegener op peil door TMF

Uitgever Wegener verwacht de resultaten uit de gewone bedrijfsvoering dit jaar op peil te kunnen houden. Een eenmalige bate uit de verkoop van muziekzender TMF aan concurrent MTV bezorgt het concern een sterke stijging van de nettowinst.

Dat heeft J. Houwert, voorzitter van de raad van bestuur van Wegener vandaag gezegd op de algemene vergadering van aandeelhouders. Houwert baseert de prognose onder meer op het feit dat Wegener in het eerste kwartaal van dit jaar ,,redelijk'' aan zijn verwachtingen heeft voldaan.

Ruim een maand geleden, bij de presentatie van de jaarcijfers, durfde de topman nog geen voorspelling te doen over de ontwikkeling van het resultaat. Het aandeel reageerde daarop met een koersdaling van bijna 12 procent. Beleggers op de Amsterdamse beurs waren vanmorgen matig enthousiast over de winstprognose. Het aandeel Wegener noteerde iets minder dan een procent hoger op 10,45 euro.

In het afgelopen jaar realiseerde Wegener een winst van 43,6 miljoen euro (bijna 96 miljoen gulden). Volgens de schaal van Mock, een in financiële kringen gehanteerde schaal die wordt gebruikt om kwalificaties te vertalen in harde percentages, ligt de door Houwert voorspelde sterke winstgroei tussen 20 en 30 procent. Als Wegener deze winststijging inderdaad geheel realiseert dankzij TMF, betekent dit dat de uitgever met de verkoop van de muziekzender een boekwinst realiseert van tussen 19 en 28 miljoen gulden.

De regionale dagbladen van Wegener realiseerden in de eerste drie maanden van dit jaar een `fractionele' stijging van het aantal advertenties. ,,Het beeld is nog te grillig om een trend te onderkennen'', aldus Wegener. Het volume van de personeelsadvertenties vertoont ,,nog steeds een duidelijke stijging ten opzichte van het vorige jaar''. De kosten van papier en distributie zullen ,,belangrijk'' toenemen.

Wegener heeft de verkoop van TMF (80 werknemers) aan MTV begin deze maand aangekondigd. MTV is een dochter van het Amerikaanse mediabedrijf Viacom. Met de verkoop van TMF stoot Wegener opnieuw een activiteit af die past in de categorie media en internet. Het bedrijf concentreert zich op de uitgave van regionale dagbladen. Wegener is nog wel eigenaar van de radiostations Radio 10FM en Love Radio. Het zoekt voor deze zenders een strategische partner. Topman Houwert van Wegener heeft zijn winstverwachting vanmorgen uitgesproken onder voorbehoud van ,,onvoorziene omstandigheden'' en ,,rekening houdende met een verder stabiele conjuncturele ontwikkeling''.