Pappen en nathouden bij Newconomy

Na een hectische machtsstrijd binnen Newconomy krijgt oprichter Maurice de Hond ruim een jaar de tijd om orde op zaken te stellen. Voor de verdere toekomst resteren vooral vraagtekens.

De kruitdampen zijn opgetrokken, een voortijdig einde van Newconomy is ternauwernood voorkomen, maar de toekomst van de internetinvesteerder lijkt allesbehalve rooskleurig. Tot juli 2002 is de toekomst verzekerd, zo benadrukte oprichter Maurice de Hond gisteren bij de presentatie van de jaarcijfers. Wat erna moet gaan gebeuren weet nog niemand.

Een vers krediet van ABN Amro van 5,2 miljoen euro zorgt nu voor de nodige lucht, nadat het personeelsbestand tot vijf mensen is gereduceerd en de verwarming noodgedwongen wat lager is gezet. ,,De kosten zijn, exclusief de rentelasten, inmiddels teruggebracht tot 150.000 euro per maand'', aldus De Hond. ,,Ook al verdienen we helemaal niets, dan nog kunnen we het 15 maanden volhouden.''

Eén jaar na de beursgang zijn de vergezichten over een florerende interneteconomie voorlopig in de kast opgeborgen. Pappen en nathouden is in de plaats gekomen van investeren in internetbedrijven. Na een luidruchtige machtsstrijd met zijn commissarissen – die hem zelfs zes weken schorsten – toonde De Hond zich tevreden met een adempauze. ,,Rust is het allerbelangrijkste voor de middellange termijn: we hebben nu de gelegenheid om aan een strategie voor de lange termijn te gaan werken.''

Ondanks de financiële krapte wist De Hond gisteren nog de buitenwereld te verrassen met de aanstelling van een nieuwe raad van commissarissen: de oud-politici Andriessen, Wiegel en voormalig bankier Jonkhart staan hem vanaf de komende aandeelhoudersvergadering in mei terzijde. De ervaring en het netwerk van het driemanschap, dat in tegenstelling tot de opgestapte commissarissen niet in opties beloond wordt, moeten Newconomy door de moeilijke tijd heen slepen. En voor een nieuwe aantasting van zijn positie is De Hond niet bang. ,,Mijn aanblijven bij Newconomy is uitvoerig besproken met hen.''

Het verlies van Newconomy, vooral als gevolg van afwaarderingen van de participaties maar liefst 69,4 miljoen euro (152 miljoen gulden), was al eerder bekendgemaakt, dus de commissarissen in spe mogen de koersstijging van gisteren misschien wel op hun eigen conto schrijven. Het aandeel, een jaar geleden voor 10,50 euro naar de beurs gegaan, steeg gisteren met bijna 12 procent tot 1,35 euro.

Het aandeel moet de komende weken wellicht een nieuwe vuurproef doorstaan. Aan het eind van deze maand loopt de zogeheten lock up-regeling af die grootaandeelhouders verbiedt om gedurende een periode aandelen te verkopen. Dat geldt onder meer voor de twee vertrokken bestuurders Appeldoorn en Smeets, die samen meer dan 10 procent van Newconomy in handen hebben. ,,Of ze gaan verkopen, weet ik niet, maar gezien de hoge handelsvolumes van de afgelopen tijd verwacht ik geen problemen.''

Veel meer positief nieuws viel er gisteren niet te noteren en de buitenwereld kan weinig anders dan afwachten. De Hond noemt zich een groot voorstander van transparantie, maar in de praktijk valt die openheid tegen. Aan het begin van dit jaar voelde het bedrijf zich door de slechte marktomstandigheden gedwongen om maar liefst 21 van de 30 participaties af te waarderen. En juist die waardering vormt het leeuwendeel van Newconomy's winst of verlies. Probleem is alleen dat De Hond niet duidelijk maakt om welke bedrijven en afzonderlijke bedragen het gaat. Om begrijpelijke redenen overigens, want een openlijke afwaardering – in vijf gevallen zelfs tot nul – brengt het betrokken bedrijf al snel richting afgrond.

De onzekerheid over de toekomst van Newconomy heeft ook de aandacht van de huisaccountant getrokken. Arthur Andersen vestigt in zijn goedkeurende verklaring de aandacht op een deel van de jaarrekening waaruit blijkt dat het voortbestaan `onzeker' is. ,,Uit de uiteenzetting blijkt echter dat een duurzame voortzetting van de bedrijfsuitoefening niet onmogelijk is.''

    • Erik van der Walle