`Ontslag van zieken na twee jaar'

Het WAO-stelsel moet drastisch gewijzigd worden. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten of werknemers met een ziekte van voorbijgaande aard zouden na twee jaar ontslagen moeten kunnen worden.

Alleen mensen die geen enkele mogelijkheid meer hebben om te werken zouden nog een WAO-uitkering mogen krijgen. Over deze hoofdlijn zijn de vijf leden van de zogenoemde commissie-Donner het eens geworden. De commissie zal naar verwachting eind mei een advies geven over de inrichting van het WAO-stelsel. In de commissie-Donner zijn de vijf belangrijke politieke geledingen vertegenwoordigd. Naast Raad van State-lid J.Donner (CDA) zijn de leden: J. Kamminga (VVD), R. Vreeman (PvdA), A. Rinnooy Kan (D66) en I. Brakman (GroenLinks). Alleen nog WAO toekennen aan volledig arbeidsongeschikte werknemers zou de huidige instroom met tweederde kunnen beperken, verwacht de commissie. De voorstellen sluiten aan bij een vandaag verschenen advies om de groeiende gezondheidsverschillen tussen armen en rijken te verkleinen.

Belangrijk onderdeel is dat een nieuwe WAO-regeling alleen gaat gelden voor de nieuwe gevallen. De huidige WAO'ers (in totaal circa 950.000) houden hun rechten. Verder wil de commissie de keuring flexibel maken, afhankelijk van de ernst van de ziekte. Nu wordt altijd na een jaar ziekte gekeurd. Daarnaast moeten de werknemers die niet volledig worden afgekeurd en hun werkgevers in de eerste twee jaar, actiever dan nu proberen aan het werk te komen. De werknemer wordt verplicht ander aangeboden werk te aanvaarden, indien hier minimaal een salaris van 70 procent van het laatst verdiende loon tegenover staat. Na twee jaar kan de werknemer worden ontslagen en komt hij in de WW, de bijstand of een nieuwe regeling. Als de werkgever te weinig doet, wordt hij verplicht het salaris langer dan twee jaar uit te betalen.

Volgens bronnen in Den Haag zijn er nog belangrijke `pijnpunten' op te lossen voordat de huidige regeringspartijen PvdA, VVD en D66 het advies over zouden willen nemen. Zo is nog onduidelijk hoe hoog het inkomen van de volledig afgekeurde mensen wordt (nu is dat 70 procent van het laatst verdiende loon). Zo heeft de PvdA er altijd op aangedrongen dat werkgevers meer worden gedwongen om aan terugkeer naar het werk mee te werken. Onduidelijk is nog hoe dat wordt uitgewerkt in het arbeids- en ontslagrecht. De VVD vraagt zich af welke ,,glasharde grens'' er bij keuringen wordt gehanteerd en of keuringsartsen die grens wel goed kunnen toepassen.