Ondermaats

In het hoofdartikel Ondermaats onderwijs (in de krant van maandag 23 april, pagina 7) staat dat vmbo-scholen ,,veelal zijn ondergebracht in organisatorische mammoetorganisaties (Regionale Opleidingscentra)''. Dit is onjuist. Vmbo-scholen maken deel uit van het voortgezet onderwijs en zijn ondergebracht in scholengemeenschappen voor het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo).