Koortsachtig overleg over rijksbegroting

Minister Zalm (Financiën, VVD) staat onder zware druk van de PvdA en D66 om volgend jaar circa 7 miljard gulden uit te trekken voor investeringen in de publieke sector. Zalm biedt vooralsnog 2 miljard minder.

Ook over de financiële dekking van de `nieuwe' uitgaven bestaan binnen de regeringscoalitie nog grote verschillen van opvatting. Zalm zou, zo melden ingewijden in kabinetskring, alleen bereid zijn tot 7 miljard extra uitgaven wanneer op andere begrotingsposten wordt bezuinigd. De PvdA en D66 houden de mogelijkheid open dat meevallende belastinginkomsten worden bestemd voor nieuwe uitgaven, wat strijdig is met de `Zalmnorm'. Voor de VVD is dit ,,onbespreekbaar''.

Gisteren hebben de ministers Hermans (Onderwijs, VVD) en Borst (Zorg, D66) opnieuw met minister Zalm en premier Kok gesproken. Borst zou haar oorspronkelijke eis van 6 miljard gulden inmiddels hebben verlaagd tot 4 miljard. Hermans houdt vast aan de eerder geclaimde 4 miljard.

Premier Kok heeft tot dusver nog geen stelling genomen in de discussie over extra uitgaven in 2002. Naar verwachting zal hij proberen in de loop van donderdag met Zalm tot een akkoord te komen, dat vrijdag aan de ministerraad wordt voorgelegd. Als Borst en Hermans dan nog blijven vasthouden aan hun huidige eisen, zal de ministerraad ,,een zware dobber krijgen aan de Voorjaarsnota'', zo verwacht een ingewijde. ,,Het risico dat het dan fout gaat is groot, omdat iedereen dan nog meer geld moet gaan inleveren.''

Met name de ministers Netelenbos (Verkeer), De Grave (Defensie) en Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) zouden niet akkoord willen gaan met verdere bezuinigingen op hun begroting. Zij hebben hun eigen eisen al teruggenomen ten gunste van onderwijs en zorg en zelfs geld van hun eigen begroting ter beschikking gesteld.

Ook binnen de PvdA-fractie voelt men niets voor bezuinigingen voor nieuwe uitgaven. ,,Die kaasschaafmethode was het grote probleem van de jaren tachtig. Dat moeten we niet weer doen'', stelt financieel specialist Crone.

Zalm en Kok spreken vandaag met minister De Vries (Binnenlandse Zaken) over het rapport-Van Rijn over arbeidsmarktproblemen bij de overheid.

Ook Pronk en Brinkhorst komen nog langs bij Financiën, om over milieu en mond- en klauwzeer te spreken. Het is niet uitgesloten dat Brinkhorst zal worden gevraagd een deel van het natuurbudget in te leveren.