Komst themapark Asklepion onzeker

De komst van het gezondheidsthemapark Asklepion in Rotterdam blijft onzeker. De gemeente en de stichting die het park willen gaan exploiteren, zijn het met elkaar oneens over de financiering. Gisteren werd bekend dat het Rotterdamse college van B en W niet bereid is 25 miljoen extra (bovenop de reeds toegezegde 12 miljoen) bij te dragen, zoals de stichting Asklepion wil.

Het medische themapark Asklepion moet een `interactief doe-, leer- en beleefgebeuren' worden, met `themavloeren' over zaken als emoties, spijsvertering en beweging. De bezoeker zou informatie moeten vinden over gezondheidszaken variërend van de longinhoud tot de vraag waarom iemand verliefd wordt.

De gemeente bedacht het concept elf jaar geleden, nadat de onderzoekscommissie Albeda in haar rapport `Nieuw Rotterdam' stelde dat de stad behoefte had aan een publiekstrekker, die informeert over gezondheidszaken.

Nadat uitgever Sijthoff vorig jaar was afgevallen als een van de drie financiers, ruziën de gemeente en Stichting Asklepion over een alternatief financieringsplan, dat de komst van het park alsnog mogelijk moet maken.

In de oorspronkelijke opzet betaalden de gemeente Rotterdam, een groep van 21 sponsors (waaronder Unilever) en Sijthoff elk 12 miljoen. Het totale financieringsbedrag is inmiddels echter opgelopen van 46 tot 58 miljoen gulden, waardoor er een tekort is van 25 miljoen. Begin maart presenteerde de stichting een alternatief financieringsplan. Daarin droeg zij niet, zoals de gemeente wil, een vervangende, externe financier aan, maar vroeg zij de gemeente om het financiële gat zelf te dichten.

Het college van B en W is hier tegen, zegt een woordvoerder. ,,De stichting garandeert onvoldoende harde exploitatiecijfers en vraagt van ons een onevenredige bijdrage.'' De stichting voerde de afgelopen tijd gesprekken met onder meer Madame Tussaud's en de exploitant van pretpark de Beekse Bergen. Volgens een woordvoerder van de stichting zijn zij ,,zeer geïnteresseerd'', maar willen de potentiële financiers ,,meer inzicht'' in de voormalige bedrijfsvoering van het project, dat inmiddels zo'n 15 miljoen gulden heeft gekost. De stichting sluit niet uit dat het themapark elders wel kan worden gerealiseerd.