Inflatie Australië neemt toe

De inflatie in Australië stijgt boven verwachting hard. In het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg die 1,1 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal, dat is 6 procent op jaarbasis. Beleggers hadden in het eerste kwartaal een stijging van 0,6 procent verwacht, dat is 5,5 procent op jaarbasis.

De sterke inflatie zou een aanwijzing kunnen zijn dat de Australische economie (in omvang ongeveer anderhalf keer die van Nederland) weer aantrekt na de krimp van 0,6 procent in het laatste kwartaal van het vorige jaar. Dat was de eerste krimp van de Australische economie na bijna tien jaar onophoudelijke economische groei.

Maar de sterke inflatie zou volgens economische deskundigen evengoed het gevolg kunnen zijn van een belasting van tien procent op goederen en diensten die vorig jaar juli is ingevoerd.

De Australische minister van Financiën, Peter Costello, zei er vandaag op te rekenen dat het inflatie-effect van de belasting na twaalf maanden zal zijn uitgewerkt. De inflatie zou al in het tweede kwartaal kunnen dalen als gevolg van de renteverlaging door de centrale bank. De bank verlaagde dit jaar de rente om de economie op te krikken.