Hoofddoek en spijkerbroek 2

Het religieuze gedachtegoed van alle monotheïstische godsdiensten heeft fascistische trekjes. Het komt er steeds op neer dat de door profeten en leerlingen ontvangen (en misvormde) boodschap tot universeel geldende waarheid verklaard wordt en alle afwijkende denk- en leefwijzen als minderwaardig bestempeld worden.

Ik vrees dat in het bovenstaande (naast het taalprobleem) een oorzaak ligt van de moeilijkheden waarmee integratie van islamieten in de Nederlandse samenleving gepaard gaat.

    • Jaap Loeve