Euthanasie 1

In haar column `Grenscontrole' (NRC Handelsblad, 6 april) stelt Margo Trappenburg dat ,,onze hele euthanasie- en medische hulp-bij-zelfdodingspraktijk binnen het medische domein is gehouden. Wij (Nederlanders) hebben niet gekozen voor een vorm van lekenhulpverlening''. Mevrouw Trappenburg stelt dat ,,afgezien van hotel `De Einder' in Castricum (dat een dubieuze reputatie heeft) er in Nederland geen euthanasie- of zelfmoordklinieken zijn''. (Trappenburg gebruikt hier ineens het woord zelfmoord, hoewel ze in de rest van haar artikel spreekt over zelfdoding).

Zij laat hiermee zien dat zij niet goed geïnformeerd is. Immers: noch in Castricum, noch in enige andere plaats in Nederland bestaat een hotel dat aangeduid zou kunnen worden als zelfdodingskliniek, laat staan dat er een `dubieuze reputatie' aan zou kleven. Wat wel bestaat is een Stichting De Einder, die zich ten doel heeft gesteld om mensen met een zelfdodingswens te begeleiden. Die stichting is gevestigd in Castricum en onderhoudt daar een informatietelefoon, waar mensen kunnen horen hoe zij aan relevante informatie kunnen komen en hoe zij, indien zij dat wensen, in contact kunnen komen met een suïcidecounselor.

Het is waar dat de overheid heeft gekozen voor een beleid waarbij de onderhavige problematiek binnen het medische domein wordt gehouden, daarin gesteund door de medische wereld, maar er zijn ook mensen in Nederland die de wijsheid van dat standpunt betwijfelen en menen dat er andere wegen zouden kunnen en moeten worden bewandeld.

    • A. Brolsma-Polling
    • Voorz. Stichting de Einder