Digitale kluis

In het hoofdartikel (NRC Handelsblad, 9 april) wordt een voorstel van de Commissie Modernisering van de Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens kritisch tegen het licht gehouden. Het gaat om het idee de burgers over een digitale kluis te laten beschikken, om daar hun persoonlijke gegevens in op te bergen.

In tegenstelling tot wat het hoofdartikel suggereert, is het niet zo dat de overheidsinstanties die een basisregistratie hebben, onbelemmerd toegang tot de kluizen zouden hebben.

De overheid en andere instanties zijn alleen leverancier van gegevens die in de GBA en andere publieke registraties zijn opgeslagen. Eventuele mutaties in hun eigen registraties zullen zij aanleveren. Verder heeft de overheid in de kluizen niets te zoeken.

Terecht wordt in het hoofdartikel gewezen op het machtsverschil tussen bepaalde marktpartijen en individuele burgers. Dat zou kunnen leiden tot een gedwongen afstaan van gevoelige gegevens uit de kluis.

Om dit gevaar te weren heeft de Commissie gekozen voor transparantie van gegevensverstrekking enerzijds en een onder toezicht van de Registratiekamer te handhaven wettelijk verbod van het (toegeven aan het) gevreesde machtsmisbruik anderzijds.

Wat betreft de mogelijkheid DNA in de GBA op te nemen acht de Commissie de maatschappelijke discussie nog niet voldoende gevorderd.

De maatschappelijke acceptatie gaat nog niet verder dan registratie in de judiciële sfeer en – mogelijk in de verdere toekomst – in de medische sfeer.

    • Voorzitter Commissie Modernisering Gba den Haag
    • I.Th.M. Snellen