De opstanding is bepaald geen legende 4

Wat mij het meest verbaast is het gemak waarmee Ter Linden schrijft dat het `voor een modern en toekomstig gelovige de enige weg is om deze verhalen als een legende te zien'. Waarom is het, in ieder geval voor Ter Linden, zo onoverkomelijk om de lichamelijke opstanding van Jezus Christus (en daarmee ook de onze) te geloven. Misschien zit het in het woordje `modern' en schuilt hierin de vooronderstelling om alles vanuit de ratio te benaderen, en alles wat de ratio overstijgt tot legende te verklaren. Helaas voor Ter Linden leven we inmiddels in een postmoderne tijd waarin men de beperkingen van de ratio in het verkennen van de werkelijkheid heeft erkend. Daarom stem ik in met Van Walsum en zie vrijzinnigheid als verraad, niet alleen van het geloof van mijn ouders, maar ook verraad aan de werkelijkheid van de lichamelijke opstanding.

    • Jaap Kok