De opstanding is bepaald geen legende 3

Dominee Ter Linden presenteert een alternatief verhaal, en hij wordt niet geplaagd door enige twijfel. Hij zegt niet: het opstandingsverhaal kan worden gezien als legende, nee, het moet worden gezien als legende. Jezus is niet na zijn dood verschenen aan zijn leerlingen, volgens Ter Linden is het `eerder andersom'.

Het geloof in Jezus' opstanding inspireerde Paulus en de evangelisten tot allerlei `verschijningsverhalen', en, zo schrijft Ter Linden: ,,(...) eerst is er het ontwakend geloof dat de geest van een om zijn geloof omgebrachte gestorvene leeft bij God. Het verschijningsverhaal komt daaruit voort en wordt verteld om dat geloof te verbreiden (...)''. Ook moet volgens hem het thema van het lege graf worden verstaan `als een door mensen zelf gevonden beeld om aan te duiden wat men ten diepste geloofde: dat God deze Jezus vanuit de dood in zijn heerlijkheid had opgenomen.'

Maar als het centrale element van het evangelie dat Paulus en de evangelisten verkondigen, namelijk dat Jezus waarlijk is opgestaan, als dat gebaseerd is op visioenen, waarom zou ik er meer geloof aan hechten dan aan de stichtingslegenden van de stad Rome die Ter Linden citeert? En waarom zou ik geloof hechten aan Ter Lindens alternatieve formulering: `... dat God deze Jezus vanuit de dood in zijn heerlijkheid had opgenomen'? Nee, de realiteit van de opstanding is voor mij aannemelijker dan Ter Lindens metaforische en omgekeerde redeneringen. Iets meer twijfel aan het heersende rationalisme van deze tijd zou passend zijn voor een predikant van de Hervormde Kerk.

    • J. Huber